Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 5 tiết 1 trang 20 SGK Địa lý 11: Dựa vào bảng 5.1, so sánh và nhận xét về các chỉ số dân số của châu Phi so với nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển và thế giới

Châu Phi với khí hậu khô nóng vô cùng khắc nghiệt, kèm theo đó là cảnh quan của nơi đây phần lớn toàn hoang mạc, bán hoang mạc và xa van, vì vậy mà châu Phi cũng gặp phải rất nhiều vấn đề trong sự phát triển kinh tế - xã hội. Và tiêp theo, trong bài viết này, Vforum sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi ở trang 20 SGK Địa lý 11: Dựa vào bảng 5.1, so sánh và nhận xét về các chỉ số dân số của châu Phi so với nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển và thế giới . Qua câu hỏi này chúng ta sẽ đi nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn những vấn đề mà châu Phi đang gặp phải.

Câu hỏi giữa bài 5 tiết 1 trang 20 SGK Địa lý 11
Trả lời:

Địa lý 1!: Dựa bảng 5.1, so sánh nhận xét chỉ số dân số của châu Phi so với các nhóm Bài 5 SGK trang 20

  • Nhìn vào bảng số liệu, chúng ta có thể thấy châu Phi vượt trôi 3 chỉ số gồm: tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên so với nhóm nước đang phát triển, nhóm nước phát triển và thế giới.
  • Tuy nhiên tuổi thọ trung bình ở châu Phi lại thấp nhất so với 3 nhóm còn lại, điều này cũng dễ hiểu bởi vì ở châu Phi không có nhiều điều kiện thuận lợi về y tế, xuất hiện nhiều bệnh dịch nên tỉ suất tử thô ở châu Phi cũng cao nhất.

Xem thêm: Địa lý 11: Dựa bảng 5.2, nhận xét tốc độ tăng GDP của một số nước ở châu Phi Bài 5 SGK trang 22