Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 5 tiết 2 trang 26 SGK Địa lý 11: Dựa vào hình 5.4 hãy nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La Tinh trong giai đoạn 1985 – 2004

Tốc độ phát triển kinh tế giữa các quốc gia trong khu vực Mĩ La Tinh là không đồng đều. Sự phát triển không ổn định này một phần do tác động ảnh hưởng của chính trị, điều này khiến cho các công ty đầu tư nước ngoài cho khu vực này bị giảm mạnh. Và ở trang 26 SGK Địa lý 11, giáo viên sẽ yêu cầu các em trả lời câu hỏi: Dựa vào hình 5.4 hãy nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La Tinh trong giai đoạn 1985 – 2004. Bài viết sau Vforum sẽ hướng dẫn các em giái đáp câu hỏi trên.

Câu hỏi giữa bài 5 tiết 2 SGK Địa lý 11
Trả lời:

Địa lý 11: Dựa hình 5.4 nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La Tinh 1985 - 2004 Bài 5 SGK trang 26

Nhìn vào hình 5.4, chúng ta có một số nhận xét về tốc độ tăng GDP của Mĩ La Tinh như sau:
  • 1985 – 1995: tốc độ tăng GDP bị suy giảm mạnh từ 2,3% xuống còn 0,4%.
  • 1995 – 2000: Tốc độ tăng GDP nhảy vọt đáng kể từ 0,,4% lên 2,9%.
  • 2000 – 2004: Mặc dù tộc độ tăng GDP bị suy giảm trong năm 2002 (xuống còn 0,5%) tuy nhiên sau đó 2 năm thì tốc độ tăng GDP của Mĩ La Tinh lại tiếp tục nhảy vọt lên tới 6%.
=> Sự phát triển kinh tế ở Mĩ La Tinh trong giai đoạn 1985 – 2004 có nhiều biến động thất thường.

Xem thêm: Địa lý 11: Dựa bảng 5.4, cho biết đến năm 2004 quốc gia nào ở Mĩ La Tinh có tỉ lệ nơ nước ngoài cao