Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 5 tiết 2 trang 25 SGK Địa lý 11: Dựa vào bảng 5.3, nhận xét tỉ trọng thu nhập của các nhóm dân cư ở một số nước ở Mĩ La Tinh
Các quốc gia ở Mĩ La Tinh phân lớn người dân còn nghèo đói, thu nhập giữa người nghèo và người giàu còn có sự chênh lệch lớn. Bên cạnh đó, việc gia tăng dân số khiến dẫn đến nhiều vấn đề bất cập trong xã hội khiến sự phát triển kinh tế của châu lục này bị kìm hãm. Mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp, điển hình là cuộc cải cách ruộng đất tuy nhiên không đạt hiệu quả. Và Ở bài 5 tiết 2 trang 25 SGK Địa lý 11 yêu cầu các em trả lời câu hỏi sau: Dựa vào bảng 5.3, nhận xét tỉ trọng thu nhập của các nhóm dân cư ở một số nước ở Mĩ La Tinh. Bài viết sau Vforum sẽ hướng dẫn giải đáp câu hỏi trên cho các em.

Câu hỏi giữa bài 5 tiết 2 SGK Địa lý 11
Trả lời:

Địa lý 11: Dựa bảng 5.3 nhận xét tỉ trọng thu nhập các nhóm dân cư ở Mĩ La Tinh Bài 5 SGK trang 25

Nhìn tổng quan bảng số liệu 5.3, chúng ta nhận thấy có sự chênh lệch rất lớn giữa tỉ trọng GDP của 10% dân cư nghèo nhất và dân cư giàu nhất. Cụ thể:
  • Mêxico là quốc gia có GDP theo giá thực tế cao nhất với 581,3 tỉ USD, trong đó 10% dân cư nghèo nhất đạt 1%, tức là chiếm 5813 triệu USD, còn tỉ trọng GDP của 10% dân cư giàu nhất đạt 43,1% chiếm 250540,3 triệu USD. Tính ra sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo lên tới 43 lần.
  • Tiếp theo đó là Chi-lê với GDP theo giá thực tế đạt 75,5 tỉ USD, trong đó tỉ trọng GDP 10% người giàu nhất chiếm 47%, tức 35485 triệu USD, gấp hơn 40 lần so với tỉ trọng 10% dân cư nghèo nhất (10% - 906 triệu USD).
  • Chênh lệch lớn nhất giữa người giàu và người nghèo trong số 4 quốc gia này đó là Panama với GDP theo giá thực tế đạt 11,6 tỉ USD, trong đó tỉ trọng GDP 10% dân cư giàu nhất là 43,3% chiếm 5022,8 triệu USD, gấp gần 62 lần so với 10% dân cư nghèo nhất 0,7%.

Xem thêm: Địa lý 11: Dựa hình 5.4 nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La Tinh 1985 - 2004 Bài 5 SGK trang 26