Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 5 tiết 2 trang 25 SGK Địa lý 11: Dựa vào hình 5.3, cho biết Mĩ La tinh có những cảnh quan và tài nguyên khoáng sản gì?
Trong bài 5 tiết 1 SGK Địa lý 11, chúng ta được tìm hiểu những vấn đề của châu Phi. Và tiếp theo trong tiết 2 bài 5, chúng ta sẽ chuyển sang một châu lục khác – đó là Mĩ La Tinh. Cũng tương tự như ở tiết 1, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các vấn đề tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế của Mĩ La Tinh. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp câu hỏi giữa bài ở trang 25 SGK Địa lý 11: Dựa vào hình 5.3, cho biết Mĩ La tinh có những cảnh quan và tài nguyên khoáng sản gì?

Câu hỏi giữa bài 5 tiết 2 SGK Địa lý 11
Trả lời:

Địa lý 11: Dựa hình 5.3 cho biết Mĩ La Tinh có những cảnh quan, tài nguyên khoáng sản gì Bài 5 SGK

Nhìn vào hình 5.3, phần lớn chúng ta thấy được cảnh quan tự nhiên chủ yếu ở châu Mĩ La Tinh là:
  • Rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm
  • Xa van và xa van rừng
  • Số ít còn lại là: hoang mạc và bán hoang mạc, thảo nguyên và thảo nguyên – rừng, vùng núi cao.
  • Về tài nguyên khoáng sản, Mĩ La Tinh chủ yếu tập trung dầu mỏ, sắt, kim loại màu, kim loại quý, nhiên liệu và khí tự nhiên.

Xem thêm: Địa lý 11: Dựa bảng 5.3 nhận xét tỉ trọng thu nhập các nhóm dân cư ở Mĩ La Tinh Bài 5 SGK trang 25