Hướng dẫn trả lời câu hỏi 8 bài 5 tiết 3 SGK trang 33 địa lí 11: Quan hệ giữa Ixraen và Palextin có ảnh hưởng thế nào tới sự phát triển kinh tế xã hội của cả hai quốc gia, để cùng phát triển hai nước cần phải làm gì?

Trên thế giới bất kì một mối quan hệ nào dù tốt hay xấu cũng sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển và trình độ của cả hai nước. Trong đó hai nước Ixraen và Palextin là hai nước có mối quan hệ mật thiết với nhau như các kiến thức mà chúng ta đã học trong bài 5 tiết 3 này thì hai nước này là hai nước có diện tích rất nhỏ sơ với các nước khác trong khu vực, bên cạnh đó còn có những điều kiện kém thuận lợi như dân số dân cư, chính trị kinh tế và xã hội. Dựa vào những kiến thức đã được học chúng ta hãy tìm hiểu về hai nước này qua câu hỏi 8 bài 5 tiết 3 SGK trang 33 địa lí 11: Quan hệ giữa Ixraen và Palextin có ảnh hưởng thế nào tới sự phát triển kinh tế xã hội của cả hai quốc gia, để cùng phát triển hai nước cần phải làm gì? Sau đây là bài hướng dẫn trả lời của Vforum mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi 8 bài 5 tiết 3 SGK trang 33 địa lí 11
Trả lời:

Quan hệ giữa Ixraen và Palextin có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của hai nước như sau và để cùng nhau phát triển thì hai nước cần làm những việc sau đây:
  • Hai nước này là hai nước được sắp xếp nằm cạnh nhau, hai nước có diện tích rất nhỏ so với các nước khác trong vực. Là các nước nghèo về tài nguyên thiên nhiên, kinh tế lạc hậu và trình độ khoa học kém phát triển. Như vậy hai nước này sẽ không có sự phát triển tốt khi hợp tác với nhau mà không có những chính sách cải thiện hợp lí.
  • Cần phải có những chính sách phát triển kinh tế của từng nước và huy động nguồn vốn nước ngoài, liên tục sửa đổi các công nghệ lạc hậu và kém phát triển thay vào đó là áp dụng các công trình kĩ thuật của thế giới vào trong nền kinh tế.
  • Hai nước đẩy mạnh công tác hợp tác với các nước lớn khác để có thể đẩy mạnh được trình độ văn hóa và kinh tế của nước mình. Mở rộng ngoại giao lưu thông hàng hóa với các nước trên thế giới.

Xem thêm: Địa lý 11: Dựa hình 5.3 cho biết Mĩ La Tinh có những cảnh quan, tài nguyên khoáng sản gì Bài 5 SGK