Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 5 tiết 3 SGK trang 32 địa lí 11: Các vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á nên được bắt đầu giải quyết từ đâu và vì sao?

Từ câu hỏi 5 bài 5 địa lí 11 các bạn đã được biết khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á là hai khu vực địa hình thường xuyên có những biến động về kinh tế và xã hội. Hai khu vực với những thế mạnh về tài nguyên và dân cư rõ rệt nhưng an ninh vô cùng phức tạp do sự không đồng nhất giữa các quốc gia trong khu vực. Dựa vào những kiến thức đã học và hiểu biết về thực tế về hai khu vực này cũng như trên thế giới các bạn hãy trả lời câu hỏi 6 bài 5 tiết 3 SGK trang 32 địa lí 11: Các vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á nên được bắt đầu giải quyết từ đâu và vì sao? Dưới đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi của Vforum mời các em tham khảo.

Câu hỏi 6 bài 5 tiết 3 SGK trang 32 địa lí 11
Trả lời:

Theo em các vấn đề của Tây Nam Á và Trung Á phải được giải quyết từ:
  • Một khu vực có rất nhiều nước tập trung lại sinh sống và phát triển mỗi nước có diện tích và nguồn tài nguyên và các nét đặc sắc văn hóa riêng vì thế cần phải có những chính sách hợp lí cho từng khu vực cũng như cho từng nước. Mỗi một nước có diện tích riêng vì thế cần phân định ranh giới kẽ đường biên giới rõ ràng trể tránh khỏi việc tranh giành đất đai với nhau vì có nước có diện tích lớn có nước có diện tích nhỏ hơn.
  • Từ việc phân chia ranh giới thì quy định các loại tài nguyên vùng đất và vùng trời của quốc gia nào thì quốc gia đó được sở hữu còn các quốc gia khác không được khai thác chúng để tránh tranh giành chiến tranh gây ảnh hưởng đến xã hội. Về mặt văn hóa tôn giáo mỗi nước có mỗi phong tục tập quán riêng nên cần phải đảm bảo và phát huy những truyền thống đó cho riêng từng nước. Các nước có tránh nhiệm hợp tác với nhau để tạo nên một khu vực hòa bình và cùng nhau phát triển.

Xem thêm: Địa lý 11: Tìm trong bảng các quốc gia lớn nhất, nhỏ nhất ở từng khu vực Bài 5 tiết 3 SGK trang 33