Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 6 SGK trang 39 địa lí 11: Dựa vào bảng 6.2 nêu những biểu hiện của xu hướng già hóa dân số của Hoa Kì?
Hoa Kì là một quốc gia đông dân cư và có sự phát triển kinh tế vượt trội nhất thế giới. Là nước có dân số đông thứ 3 trên toàn thế giới, một nước đông dân và dân cư như Hoa Kì đi kèm với việc kinh tế phát triển mạnh mẽ như vậy có nghĩa là mật độ dân trong độ tuổi lao động là rất đông. Trả qua một thời gian dài biến đổi với những chính sách dân số của đất nước tỉ số dân đã được cải thiện. Dựa vào những kiến thức các em đã được học ở bài Hợp chủng quốc Hoa Kì các em hãy trả lời câu hỏi 1 bài 6 SGK trang 39 địa lí 11 sau để biết được dân số ở nước này đang trong giai đoạn như thế nào: Dựa vào bảng 6.2 nêu những biểu hiện của xu hướng già hóa dân số của Hoa Kì?

Câu hỏi 1 bài 6 SGK trang 39 địa lí 11
Trả lời:

Địa lý 11: Dựa bảng 6.2 nêu biểu hiện xu hướng già hóa dân số của Hoa Kì Bài 6 SGK trang 39

Sau đây là những biểu hiện của xu hướng già hóa dân số của Hoa Kì:
  • Từ bảng 6.2 chúng ta có thể thấy tỉ lệ gia tăng dân số của nước Hoa Kì ngày càng giẳm dần theo các năm 1950 đến 2004, so với trước đây Hoa Kì là một nước đông dân nhưng những năm gần đây nước này đã có sư hướng giảm dần. Từ bảng ta thấy tỉ lệ những người đang trong độ tuổi đi làm chiếm 70,8 đến 78% dân số.
  • Dân số trong những năm gần đây do các chính sách về dân số hạn chế nên tỉ lệ trẻ em dưới 15 tuổi rất thấp nhưng những người trên 65 tuổi chiếm tỉ lệ rất cao. Cho thấy nước này đang có xu hướng già hóa kinh tế theo thời gian. Những người trong độ tuổi trung bình chiếm 78% nhưng những người trên 65 tuổi tức dân số già đã chiếm tới 12% dân số. Như vậy dân số nước này đang trong giai đoạn già đi tỉ lệ sinh trưởng thấp mà tỉ lệ già đi thì rất nhanh.

Xem thêm: Địa lý 11: Quan sát hình 6.3 nhận xét sự phân bố dân cư của Hoa Kì Bài 6 SGK trang 40