Hướng dẫn trả lời câu hỏi 10 bài 6 SGK trang 44 đại lí 11: Trình bày những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phân hóa sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì?

Trên thế giới tất cả các ngành kinh tế luôn chịu sự ảnh hưởng từ các nhân tố bên ngoài, làm cho nền kinh tế của các nước có sự thay đổi rõ rệch theo từng năm. Ở khu vực quốc gia Hoa Kì cũng vậy các nền kinh tế luôn chịu sự ảnh hưởng của các nhân tố bên trong và bên ngoài tác động vào. Trong nông nghiệp của Hoa Kì cũng là một sự ảnh hưởng rất lớn từ các nhân tố đó, được biết đến nền nông nghiệp của nước này khá là phát triển mạnh mẽ vậy nhờ đâu mà dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ này chúng ta hãy cùng với Vforum trả lời câu hỏi 10 bài 6 SGK trang 44 địa lí 10 để khai thác những thông tin về sự phát triển nông nghiệp của Hoa Kì: Trình bày những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phân hóa sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì?

Câu hỏi 10 bài 6 SGK trang 44 địa lí 10
Trả lời:

Những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phân hóa sản xuất của ngành nông nghiệp ở Hoa Kì là:
  • Được biết đến là một nước đứng đầu trong ngành nông nghiệp so với các nước trên thế giới Hoa Kì luôn là nước chiếm tỉ trọng sản xuất nông nghiệp với một lượng sản phẩm vô cùng lớn. Với địa hình nằm trong khu vực có khí hậu vô cùng thuận lợi, đất đai màu mỡ đất nông nghiệp là chủ yếu nên ở đây nông nghiệp phát triển vượt bậc.
  • Sự tiến bộ về khoa học kĩ thuật đã dẫn đến việc áp dụng các loại máy móc hiện đại vào trong nuôi trồng và sản xuất đã làm cho nông nghiệp đạt những hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.Trước đây nước này chỉ áp dụng các công đoạn thủ công vào trong sản xuất nên sản lượng cũng không quá cao từ lúc áp dụng các loại máy móc vào trong canh tác các loại hoa màu đã mang lại những sản phẩm có chất lượng cao và số lượng đáng kể từ đó ngành nông nghiệp chuyển sang một bước tiến mới.

Xem thêm: Địa lý 11: Dựa bảng 6.2 nêu biểu hiện xu hướng già hóa dân số của Hoa Kì Bài 6 SGK trang 39