Hướng dẫn trả lời câu hỏi 8 bài 6 SGK trang 44 địa lí 11: Dựa vào bảng 6.3 hãy vẽ biểu đồ so sánh GDP của Hoa Kì với thế giới và một số châu lục?
Từ những kiến thức đã được học và đáp án đã được giải đáp ở câu 6 SGK trang 44 địa lí 11 thì các em đã biết về tốc độ tăng trưởng GDP của Hóa Kì đối với các châu lục khác trên thế giới và những kĩ năng về việc vẽ biểu đồ trong địa lí. Các em hãy thể hiện chúng lên một biểu đồ để có thể tóm tắt được kết quả của câu hỏi qua hình ảnh cho người xem dễ hình dung. Các em hãy cùng Vforum đưa ra câu trả lời của câu hỏi 8 bài 6 SGK trang 44 địa lí 11: Dựa vào bảng 6.3 hãy vẽ biểu đồ so sánh GDP của Hoa Kì với thế giới và một số châu lục?

Câu hỏi 8 bài 6 SGK trang 44 địa lí 11
Trả lời:

Địa lý 11: Dựa bảng 6.3 vẽ biểu đồ so sánh GDP của Hoa Kì so với thế giới và các châu lục khác Bài 6 SGK


Từ bảng 6.3 chúng ta có biểu đồ thể hiện GDP của Hoa Kì với các nước trên thế giới và một số châu lục như sau:
Địa lý 11: Dựa bảng 6.3 vẽ biểu đồ so sánh GDP của Hoa Kì so với thế giới và các châu lục khác Bài 6 SGK


Xem thêm: Địa lý 11: Nhận xét xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp Bài 6 SGK trang 44