Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 6 tiết 3 thực hành SGK trang 46 địa lí 11: Lập bảng theo mẫu sau và điền vào bảng các ngành công nghiệp chính của Hoa Kì?
Từ những kiến thức mà giáo viên đã truyền đạt cho các em trên lớp chắc hẳn các em đã biết Hoa Kì là một nước không chỉ phát triển về nông nghiệp mà còn có công nghiệp cũng mang lại giá trị kinh tế rất lớn trong cả nước. Công nghiệp với các ngành chủ chốt của thế giới và cũng là tiền đề cho sự phát triển nông nghiệp nhờ các loại máy móc thiết bị được tạo ra từ công nghiệp. Người dân ở đây có kinh nghiệm về sản xuất công nghiệp vì có trình độ học vấn cao. Để biết được sự phân bố của các ngành công nghiệp trên nước này ở các vùng ra sao chúng ta hãy cùng với Vforum đi trả lời câu hỏi 2 bài 6 tiết 3 SGK trang 46 địa lí 11: Lập bảng theo mẫu sau và điền vào bảng các ngành công nghiệp chính của Hoa Kì?

Địa lý 11: Lập bảng theo mẫu và điền vào bảng các ngành công nghiệp chính ở Hoa Kì Bài 6 SGK

Câu hỏi 2 bài 6 tiết 3 SGK trang 46 địa lí 11
Trả lời:

Dựa vào bảng mẫu chúng ta có bảng các ngành công nghiệp chính của Hoa Kì được phân bố ở từng khu vực như sau:
Địa lý 11: Lập bảng theo mẫu và điền vào bảng các ngành công nghiệp chính ở Hoa Kì Bài 6 SGK
Xem thêm: Địa lý 11: Dựa bảng 6.3 so sánh GDP Hoa Kì với thế giới và các châu lục khác Bài 6 SGK trang 41