Hướng dẫn trả lời câu hỏi 7 bài 7 SGK trang 50 địa lí 11: Dựa vào bảng 7.1 và bảng 7.5 hãy chứng minh EU là trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới?
Như đã biết liên minh EU là một tổ chức kinh tế xã hội lớn, chúng ta luôn nghe tới cái tên này trên mọi tổ chức khác. Nhờ sự hợp tác chặc chẽ kết hợp với tổ chức cơ cấu hợp lí, cách quản lí điều hành của những người đứng đầu mà tổ chức này đã có những phát triển nổi bậc. Người ta nói EU là một tổ chức đứng đầu trên thế giới. Vì sao lại có câu nói đó mà không phải nói một tổ chức nào khác ngoài tổ chức này, chúng ta hãy cùng Vforum đi tìm hiểu và đưa ra những nhân chúng chứng minh qua câu hỏi 7 bài 7 SGK trang 50 địa lí 11: Dựa vào bảng 7.1 và bảng 7.5 hãy chứng minh EU là trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới?

Câu hỏi 7 bài 7 SGK trang 50 địa lí 11
Trả lời:
Địa lý 11: Dựa bảng 7.1 và 7.5 chứng minh EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới Bài 7 SGK trang 50
Địa lý 11: Dựa bảng 7.1 và 7.5 chứng minh EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới Bài 7 SGK trang 50


EU là trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới là vì:
  • Liên minh EU là một tổ chức được hình thành và phát triển mạnh nhất trên thế giới từ trước đến nay. Kinh tế ở các nước trong khu vực này đều là các nước giàu kinh tế xã hội ổn định và hiện đại. Nhờ sự điều hành cộng với trình độ khoa học và công nghệ phát triển mà ở đây đời sống người dân được hiện đại hóa, trong kinh tế cũng vậy. EU phát triển chủ yếu trên lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa ra thế giới, các nước đang phát triển dựa vào EU mới có thể phát triển được nhờ giao lưu buôn bán giữa các nước này.
  • Từ các thiết bị đồ dùng thông minh trên thế giới các nước đều sử dụng nhập khẩu từ các nước trong tổ chức này. Kinh tế của các nước phần lớn phụ thuộc vào tổ chức này để nâng cao kinh tế của nước mình từ đó EU trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới.

Xem thêm: Địa lý 11: Lập bảng theo mẫu và điền vào bảng các ngành công nghiệp chính ở Hoa Kì Bài 6 SGK