Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 7 SGK trang 50 địa lí 11: Hãy cho biết Liên minh EU hình thành và phát triển như thế nào và mục đích, thể chế của tổ chức này ra sao?
Qua bài 7 tiết 1 các bạn đã được giáo viên cung cấp và hướng dẫn tìm hiểu về Liên minh EU. Những kiến thức về EU như các đặc điểm, cơ cấu tổ chức, hình thức hoạt động…những kiến thức đó đã giúp cho các em có tầm nhìn về thế giới và cũng như trình độ phát triển của các nước châu Âu. Từ những kiến thức đó nhằm mong muốn các em nắm vững kiến thức sau khi học bài này các thầy vô đã ra câu hỏi 6 bài 7 SGK trang 50 địa lí 11: Hãy cho biết Liên minh EU hình thành và phát triển như thế nào và mục đích, thể chế của tổ chức này ra sao? Sau đây Vforum sẽ hướng dẫn các bạn trả lời câu hỏi một cách chính xác.

Câu hỏi 6 bài 7 SGK trang 50 địa lí 11
Trả lời:

Liên minh EU hình thành và phát triển, mục đích và thể chế của các nước này như sau:
  • Sau chiến tranh thế giới thứ 2 các nước ở Tây Âu bắt đầu công cuộc đổi mới kinh tế sản xuất và thúc đẩy kinh tế là chính. Từ những nhu cầu tronh kinh tế nên các nước châu Âu đã hợp nhất lại tạo nên một cộng đông để cùng nhau hợp tác và đưa nền kinh tế xã hội của khu vực này đi lên một tầng cao mới của thế giới, từ đó Liên minh EU được hình thành.
  • Kinh tế phát triển đòi hỏi phải có những tổ chức đứng đầu để quản lí và EU bắt đầu có những đổi mới về chính sách chính trị nhằm muc đích thiết lập bộ máy, cơ cấu tổ chức chặt chẽ với phương châm xuất nhập khẩu là chính. Mục đích chính ở đây là xây dựng, phát triển một khu vực mà ở đó hàng hóa , dịch vụ, con người tiền vốn được tự do lưu thông giữ các nước thàh viên trong tổ chức. Thể chế của tổ chức này là tập trung phát triển các nước trong tổ chức trước sau đó đẩy mạnh hợp tác quốc tế để đem lại lợi nhuận cho tổ chức.

Xem thêm: Địa lý 11: Dựa bảng 7.1 và 7.5 chứng minh EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới Bài 7 SGK trang 50