Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 7 SGK trang 49 địa lí 11: Cho bảng 7.1 hãy so sánh vị thế kinh tế của EU với Hoa Kì và Nhật Bản?
Thị trường châu Âu là một thị trường phát triển mạnh mẽ nhất trên thế giới, tất cả các nước ở khu vực này luôn có những sự phát triển kinh tế xữ hội tiến bộ và luôn đứng đầu trong tất cả các lĩnh vực. Các quốc gia ở đây là các quốc giacos sự phát triển về kinh tế xã hội cực kì lớn và đời sống của con người ở đây khá đầy đủ. Từ những kiến thức chúng ta dã được học về Hoa Kì, Nhật Bản và EU chúng ta dường như đã nắm toàn bộ kiến thức về các nước và tổ chức khu vực này. Từ đó chúng ta hãy trả lời câu hỏi 4 bài 7 SGK trang 49 địa lí 11: Cho bảng 7.1 hãy so sánh vị thế kinh tế của EU với Hoa Kì và Nhật Bản? dưới đây là bài viết của Vforum mời các bạn theo dõi.

Câu hỏi 4 bài 7 SGK trang 49 địa lí 11
Trả lời:

Địa lý 11: Cho bảng 7.1 so sánh vị thế kinh tế của EU với Hoa Kì và Nhật Bản Bài 7 SGK trang 49

Vị thế kinh tế giữa các nước Hoa Kì, Nhật Bản với EU là:
  • Châu Âu là một châu lục có nền kinh tế phát triển nhất trên thế giới, luôn có các nước và tổ chức chiếm tỉ trọng lớn trong phát triển kinh tế. Từ bảng 7.1 chúng ta có thể thấy EU là một tổ chức đứng đầu châu Âu trong GDP so với Hoa Kì và Nhật Bản chiếm 12690,5 USD của khu vực trong đó Nhật Bản có tier trọng thấp nhất trong 3 nước. Số dân của EU gấp đôi số dân của Hoa Kì và Nhật Bản, Eu là một quốc gia lớn chiếm tỉ trọng lớn về diện tích nên đạt chỉ tiêu về dân số cao hơn so với các nước phát triển còn lại.
  • Tỉ trọng xuất khẩu hàng hóa của EU cũng cao hơn rất nhiều của Hoa Kì và Nhật Bản, so với trên toàn thế giới thì mức độ xuất khẩu của các nước EU cũng cao hơn nhiều nhờ áp dụng các chính sách về kinh tế đẩy mạnh xuất nhập khẩu và sự hợp tác chặc chẽ của các nước nên EU luôn đứng đầu về sự phát triển kinh tế của khu vực cũng như trên toàn thế giới.

Xem thêm: Địa lý 11: Nhận xét quan hệ thương mại của EU với các nước bên ngoài tổ chức EU Bài 7 SGK trang 50