Hướng dãn trả lời câu hỏi 3 bài 7 SGK trang 49 địa lí 11: Phân tích hình 7.4 dể thấy rõ cơ cấu tổ chức và hoạt động của các cơ quan đầu não trong EU?
Hiện nay các nước trên thế giới đều biết đến cộng đồng liên minh châu Âu EU. Đây là một tổ chức lớn tập trung các nước châu lại để cùng nhau thiết lập bộ máy và phát triển. Từ những kiến thức đã được học trên lớp mà giáo viên đã dạy các em, chắc hẳn các em cũng đã biết một phần về những đặc điểm về cơ cấu cũng như tổ chức của cộng đồng nay. Để các em hiểu thêm về cộng đồng này thầy cô có hỏi các em câu hỏi 3 bài 7 SGK trang 49 địa lí 11 sau đây: Phân tích hình 7.4 dể thấy rõ cơ cấu tổ chức và hoạt động của các cơ quan đầu não trong EU? Sau đây Vforum sẽ hướng dẫn các bạn trả lời câu hỏi để đạt điểm cao nhất.

Câu hỏi 3 bài 7 SGK trang 49 địa lí 11
Trả lời:

Địa lý 11: Phân tích hình 7.4 để thấy cơ cấu tổ chức và hoạt động các cơ quan đầu nào của EU Bài 7 SGK

Cơ cấu tổ chức và hoạt động của các cơ quan đầu não trong EU như sau:
  • Từ hình 7.4 ta thấy Liên minh EU là một tổ chức có bộ máy lãnh đạo khá chặc chẽ, nó là một tổ chức thống nhất trên phương diện các nước cùng hợp tác với nhau để phát triển trên cả lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội. Cơ quan đứng đầu trong EU là Nghị viện châu Âu đây là nơi tiếp nhận xem xét các kiểm tra các quyết định của các ủy ban cấp dưới, đưa ra các quyết định và luật lệ nhằm thiết chặc bộ áy của tổ chức theo một nề nếp và quy định chung.
  • Uỷ ban liên minh châu Âu và hội đồng bộ trưởng có tác dụng hợp tác qua lại với nhau để quyết định và dự thảo nghị quyết mà cấp trên ban xuống. Ngoài ra còn có cơ quan kiểm toán và tòa án châu Âu, các cơ quan này có chức năng tính toán thu chi trong và ngoài tổ chức để ổn định tiền tệ trong khu vực.

Xem thêm: Địa lý 11: Cho bảng 7.1 so sánh vị thế kinh tế của EU với Hoa Kì và Nhật Bản Bài 7 SGK trang 49