Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 7 SGK trang 48 địa lí 11: Dựa vào hình 7.3 hãy trình bày những liên minh hợp tác chính của EU?
Trên thế giới các tổ chức quốc tế được hình thành để tập trung phát triển một vùng một khu vực nào đó hoặc trên toàn thế giới. Liên minh EU là một trong những tổ chức giàu mạnh trên thế giới, nó được hình thành để tập trung các nước tạo nên một vùng kinh tế đặc biệt. Được biết đến EU là ngôi nhà chung của các nước trên thế giới và sau đây để biết thêm thông tin về tổ chức này chúng ta hãy cùng Vforum tìm hiểu kĩ về đặc điểm của nó qua câu hỏi 2 bài 7 SGK trang 48 địa lí 11: Dựa vào hình 7.3 hãy trình bày những liên minh hợp tác chính của EU?

Câu hỏi 2 bài 7 SGK trang 48 địa lí 11
Trả lời:

Địa lý 11: Dựa hình 7.3 trình bày những liên minh hợp tác chính của EU Bài 7 SGK trang 48

Những liên minh hợp tác chính của EU bao gồm:
  • Từ những kiến thức đã được học chúng ta dã biết Liên minh EU là một tổ chức lớn trên thế giới nó được hình thành dựa trên sự tập hợp của các nước lại với nhau. Sự tập hợp này có nhiệm vụ hợp tác cùng nhau phát triển trên tất cả các lĩnh vực, các ngành kinh tế và cả những vấn đề trong đời sống xã hội.
  • Dựa vào hình 7.3 chúng ta thấy kiên minh châu Âu EU bao gồm 3 trụ cột chính đó là: cộng đồng châu Âu, chính sách đối ngoại và an ninh chung, hợp tác về tư pháp và nội vụ. Trong đó cộng dồng châu ÂU gồm những chính sách về thuế quan của tất cả các nước trong EU, thị trường nội tệ tức là thị trường trong khu vực các nước hợp tác, nó liên minh cả về kinh tế và tiền tệ. Chính sách đối ngoại ở tổ chức này là hợp tác trong một chính sách chung và trên phương diện hòa bình là chính. Hợp tác các cơ quan chính trị trong tổ chức cũng là một chính sách chunhs trong EU.

Xem thêm: Địa lý 11: Phân tích hình 7.4 để thấy cơ cấu tổ chức và hoạt động các cơ quan đầu nào của EU Bài 7 SGK