Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 7 SGK trang 48 địa lí 11: Hãy xác định trên hình 7.2 các nước gia nhập EU những năm 1995, 2004 và 2007?
Trước đây xã họi còn nghèo nàn lạc hậu và chậm phát triển nên trên thế giới các nước đều tự đưa ra các tổ chức cho riêng mình để làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế xã hội. Càng về sau kinh tế càng ổn định và xã hội ngày càng phát triển cho nên các tổ chức đã ra đời nhằm kết hợp, hợp tác giữa các nước với nhau tạo ra một nền kinh tế chính trị vững mạnh. Các bạn đã được học về Liên minh châu Âu EU và đây cũng là một tổ chức trên thế giới. Chúng ta hãy cùng với Vforum đi tìm hiểu và trả lời câu hỏi 1 bài 7 SGK trang 48 địa lí 11 để biết các nước gia nhập vào tổ chức này là các nước nào: Hãy xác định trên hình 7.2 các nước gia nhập EU những năm 1995, 2004 và 2007?

Câu hỏi 1 bài 7 SGK trang 48 địa lí 11
Trả lời:

Địa lý 11: Xác định trên hình 7.2 các nước gia nhập EU những năm 1995, 2004 và 2007 Bài 7 SGK trang 48

Các nước đã gia nhập vào EU trong những năm 1995, 2004 và 2007 là các nước sau:
  • Sau khi quan sát hình 7.2 chúng ta có thể thấy các nước đã gia nhập vào Eu năm 1995 bao gồm: Thụy Điển, Phần Lan, Áo. Các nước gia nhập EU vào năm 2004 là: Litsva, Extoria, Ba Lan, Séc, Síp, Hunggari, Manta. Và cuối cùng các nước gia nhập EU vào năm 2007 là: Bungari, Rumani. Từ đó cho ta thấy các nước trên châu Âu chủ yếu gia nhập vào tổ chức EU trong những năm 2004 là năm có sự gia nhập của các nước khác nhiều và rộng.
  • Đây là cộng đồng kinh tế giúp các nước hợp tác với nhau trên cơ sở cùng nhau phát triển kinh tế. Tổ chức này giúp cho nền kinh tế của khu vực phát triển mạnh mẽ.

Xem thêm: Địa lý 11: Dựa hình 7.3 trình bày những liên minh hợp tác chính của EU Bài 7 SGK trang 48