Hướng dẫn trả lời câu hỏi 7 bài 7 tiết 2 SGK trang 55 địa lí 11: Hãy cho biết EU đã thành công như thế nào trong hợp tác phát triển lĩnh vực giao thông vận tải?
Trên thế giới có rất nhiều tổ chức kinh tế xã hội được hình thành nhưng trong đó tổ chức Liên minh EU đã hình thành và phát triển mạnh nhất trong các tổ chức. Từ những chính sách phát triển, đổi mới, trình độ học vấn, dân cư và xã hội đều được phát triển mạnh mẽ. Từ những kiến thức đã được học trong sự phát triển của giao thông vận tải của khu vực này các bạn hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 7 bài 7 tiết 2 SGK trang 55 địa lí 11 sau đây: Hãy cho biết EU đã thành công như thế nào trong hợp tác phát triển lĩnh vực giao thông vận tải?

Câu hỏi 7 bài 7 tiết 2 SGK trang 55 địa lí 11
Trả lời:

EU đã thành công trong việc hợp tác phát triển lĩnh vực giao thông vận tải như sau:
  • Đối với các nước phát triển giao thông vận tải là một trong những yếu tố quan trọng của sự phát triển kinh tế. Trong tổ chức EU tập trung các nước khác nhau nên việc giao lưu hàng hóa phải dựa trên các tuyến đường giao thông nên việc hình thành các tuyến đường giao thông giữa các nước đã được triển khai rất mạnh mẽ.
  • Giao thông trong tổ chức này được phát triển mạnh mẽ, các đường giao thông được nối với nhau giữa các nước giúp cho việc buôn bán trao đổi hàng hóa được diễn ra dễ dàng.
  • Việc áp dụng các công trình kĩ thuật vào trong xây dựng đường giao thông đã làm cho giao trông trở nên hiện đại hơn. Đặc biệt đã xây dựng đường hầm làm cầu nói giữa các nước láng giềng.

Xem thêm: Địa lý 11: Hãy cho biết thế nào là liên kết vùng Bài 7 SGK trang 55