Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 7 tiết 2 SGK trang 55 địa lí 11: Vì sai EU thiết lập thị trường chung trong khối, việc hình thành thị trường chung châu Âu và đưa vào sử dụng đồng tiền chung ơ-rô có ý nghĩa gì đối với việc phát triển của EU?
Các em đã được học về tổ chức Liên minh châu Âu EU từ việc hình thành, phát triển hoạt động đến các sự kiện diễn ra trên tổ chức này qua thời gian. Đây là một tổ chức phát triển mạnh mẽ trên lĩnh vực kinh tế lẫn xã hội đời sống con người. Mọi kế hoạch của EU đều được đưa ra để nhằm vào lợi ích của các nước và cuối cũng là lợi ích của tổ chức. EU luôn có những biến đổi trong hoạt động để phù hợp với tính chất khu vực địa hình. Dựa vào các hoạt động mạnh mẽ đã diễn ra trong quá trình hình thành và phát triển của tổ chức EU các em hãy vận dụng nó để trả lời câu hỏi 6 bài 7 tiết 2 SGK trang 55 địa lí 11: Vì sao EU thiết lập thị trường chung trong khối, việc hình thành thị trường chung châu Âu và đưa vào sử dụng đồng tiền chung ơ-rô có ý nghĩa gì đối với việc phát triển của EU? Sau đây Vforum sẽ cùng các bạn trả lời câu hỏi.

Câu hỏi 6 bài 7 tiết 2 SGK trang 55 địa lí 11
Trả lời:

EU thiết lập thị trường chung trong khối và việc hình thành thị trường chung châu Âu, đưa đồng tiền ơ-rô vào trong tổ chức để làm đồng tiền chung của EU là như sau:
  • Thứ nhất EU thiết lập thị trường chung trong khối là bởi vì trong một tổ chức không thể có những hoạt động riêng lẽ giữa các nước vì như vậy sẽ không có sự đồng nhất trong khu vực vì thế EU đã thiết lập thị trường chung để phát triển kinh tế trên toàn khu vực.
  • Thứ hai đồng tiền ơ-rô được đưa vào để trở thành đồng tiền chung đã làm cho thị trường ở khu vực này phát triển mạnh mẽ và có thể diễn ra các giao dịch dễ dàng hơn trong việc lưu thông tiền tệ giữa các nước. Trước kia việc sử dụng tiền giữa các nước không đồng nhất mỗi nước có một đồng tiền riêng nên việc chuyển tiền diễn ra rất phức tạp và lâu từ khi có đồng tiền chung thì việc chuyển tiền và các chính sách đầu tư diễn ra nhanh và dễ dàng hơn.

Xem thêm: Địa lý 11: Hãy cho biết EU đã thành công thế nào trong hợp tác phát triển lĩnh vực giao thông vận tải