Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 7 tiết 2 SGK trang 55 địa lí 11: Hãy cho biết việc hợp tác trong liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ đã mang lại những lợi ích gì?
Từ những kiến thức đã học tất cả các em đều được biết đến sự liên kết vùng trong tổ chức EU qua câu hỏi 4 bài 7 tiết 2 cũng đã nêu lên sự liên kết trong vực. Dựa vào đó chúng ta có thể thấy được những chiến lược được sử dụng trong tổ chức EU đều có những tính toán để mang lại lợi ích kinh tế văn hóa cho toàn khu vực của tổ chức. Những phuongwasn đã làm cho nền kinh tế trong tổ chức ngày càng hùng mạnh hơn. Từ những kiến thức đã được học trong bài 7 các em hãy trả lời câu hỏi 5 bài 7 tiết 2 SGK trang 55 địa lí 11: Hãy cho biết việc hợp tác trong liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ đã mang lại những lợi ích gì? Sau đây các bạn hãy cùng Vforum tìm hiểu câu hỏi trên.

Câu hỏi 5 bài 7 tiết 2 SGK trang 55 địa lí 11
Trả lời:

Việc hợp tác trong liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ đã mang lại những lợi ích như sau:
  • Trong liên kết vùng ở châu Âu có liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ là một liên kết mạnh mẽ nhất. Vị trí địa lí của vùng này nằm trong khu vực trọng điểm của tổ chức nên việc liên kết diễn ra rất mạnh mẽ. Nó nằm trong vị trí của ranh giới các nước Hà Lan, Đức, Mĩ là các nước có nền kinh tế khá phát triển của khu vực.
  • Các nước láng giềng này nằm cạnh nhau tạo điều kiện dễ giao lưu hợp tác. Các đường giao thông biên giới được xây dựng dựa trên liên kết vùng này tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu phát triển hàng hóa cho các nước.

Xem thêm: Địa lý 11: Vì sao EU thiết lập thị trường chung trong khối Bài 7 SGK trang 55