Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 7 tiết 2 SGK trang 54 địa lí 11: Vì sao các nước EU phát triển các liên kết vùng?
Liên minh EU phát triển bền chặt như vậy là nhờ vào sự phát triển của tất cả các nước trong khu vực. Một nước phát triển cộng với nhiều nước lại sẽ tạo nên một sự phát triển vượt bậc của một khu vực rộng lớn. Được biết đến EU là một tổ chức có mạng lưới liên kết vùng rất lớn, đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển vượt bậc trong nền kinh tế của khu vực này. Nhằm giúp các bạn hiểu thêm về liên kết vùng trong khu vực này trong câu hỏi sau giáo viên có hỏi: Vì sao các nước EU phát triển các liên kết vùng? Câu hỏi 4 bài 7 tiết 2 SGK trang 54 địa lí 11. Sau đây Vforum sẽ cùng các em giải đáp câu hỏi.

Câu hỏi 4 bài 7 tiết 2 SGK trang 54 địa lí 11
Trả lời:

Các nước EU phát triển các liên kết vùng là vì:
  • Trong một tổ chức cần phải có sự liên kết với nhau trong mọi mặt thì mới tạo ra một sự phát triển bền vững được. Trong tổ chức EU cũng vậy các nước được tập trung lại với nhau tạo thành các vùng, các vùng này có sự liên kết hợp tác với nhau để cùng phát triển.
  • Mỗi nước có mỗi thế mạnh riêng nên cần sự hợp tác để có thể bổ sung cho nhau cùng nhau phát triển. Liên kết trong EU được sử dụng rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế, văn hóa, đời sống sản xuất… Sự hợp tác này đã tạo nên một liên kết vùng vững chãi và kiên cố cho sự phát triển kinh tế và các lĩnh vực khác trong khu vực vì vậy EU luôn phát triển liên kết vùng.

Xem thêm: Địa lý 11: Cho biết việc hợp tác trong liên kết vùng Ma xơ rai nơ đã mang lại lợi ích gì Bài 7 SGK