Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 7 tiết 2 SGK trang 52 địa lí 11: Vì sao có thể nói việc ra đời của đồng tiền chung ơ-rô là bước tiến của sự liên kết trong EU?
Như các bạn đã biết trong tổ chức EU đồng tiền chính được sử dụng hiện nay là đồng ơ-rô. Đồng ơ-rô được xem là tư cách của tổ chức EU, EU là một tổ chức tập hợp các thành viên chủ yếu các nước này dều có nền kinh tế phát triển và ổn định. Nền kinh tế phát triển tiền tệ cũng được cải thiện đời sống nhân dân các nước khá cao nên việc sử dụng tiền cũng khá lớn đối với các nước này. Việc lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu quốc tế đã đem lại cho tổ chức này một phần lớn tiền bạc. Để giúp các bạn biết thêm về đồng tiền ơ-rô ngay sau đây Vforum sẽ giúp các bạ trả lời câu hỏi 2 bài 7 tiết 2 SGK trang 52 địa lí 11: Vì sao có thể nói việc ra đời của đồng tiền chung ơ-rô là bước tiến của sự liên kết trong EU?

Câu hỏi 2 bài 7 tiết 2 SGK trang 52 địa lí 11
Trả lời:

Việc ra đời cuả đông ơ-rô là bước tiến của sự liên kết trong EU bởi vì:
  • Tất cả các nước trong tổ chức EU đều là các nước có sự phát triern mạnh mẽ về kinh tế. Các nước này giàu có về kinh tế cũng như tiền bạc, mối nước trong tổ chức đều có đông tiền riêng. Nhưng sau khi tổ chức phát triển để thống nhất tiền tệ trong một tổ chức nên EU đã ra đồng tiền chung cho tổ chức là đồng ơ-rô.
  • Đồng ơ-rô ra đời là một bước tiến trong tiền tệ, nó làm cho việc chuyển đổi tiền tệ giữa các nước trở nên dế dàng hơn, các nước trong tổ chức được lưu thông tiền tệ mà không phải thông qua chuyển đổi phức tạp, thời gian chuyển nhanh hơn và hiệu quả hơn. Và đồng ơ-rô nó cũng đánh giá cho sự phát triển của tổ chức đối với các nước khác trên thế giới.

Xem thêm: Địa lý 11: Cho biết các nước EU đã hợp tác thế nào trong giao thông vận tải Bài 7 SGK trang 53