Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 7 tiết 3 SGK trang 56 địa lí 11: Dựa vào bảng 7.2 vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng GDP, dân số của EU và một số nước trên thế giới đưa ra nhận xét?
Từ những kiến thức mà các em đã học ở tiết 1 và tiết 2 của bài 7 thì các em đã biết đến liên minh EU là một tổ chức phát triển kinh tế khá lớn và dân số ở đây cũng rất đông so với các nước khác trong thế giới. Là một tổ chức với nhiều điểm mạnh về kinh tế, chính trị, xã hội, dân số…EU luôn đứng đầu trong tất cả các lĩnh vực, được có mặt trong toàn bộ các diễn đàn kinh tế thế giới. Từ những kiến thức về liên minh EU các em hãy trả lời câu hỏi 2 bài 7 tiết 3 SGK tảng 56 địa lí 11: Dựa vào bảng 7.2 vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng GDP, dân số của EU và một số nước trên thế giới, đưa ra nhận xét? sau đây là bài viết của Vforum mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi 2 bài 7 tiết 3 SGK trang 56 địa lí 11
Trả lời:

Địa lý 11: Dựa bảng 7.2 vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng GDP, dân số của EU và các nước trên thế giới Bài 7

Sau đây là biểu đồ thể hiện tỉ trọng GDP, dân số của EU và các nước trên thế giới như sau:
Địa lý 11: Dựa bảng 7.2 vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng GDP, dân số của EU và các nước trên thế giới Bài 7

Từ biểu đồ trên ta có thể thấy được sự phát triển vượt trội về kinh tế lẫn dân số của EU so với các nước khác trên thế giới là rất cao. Nhờ dân số đông nên nguồn lao động dồi dào đặc biệt lao động trong tổ chức này dều có những trình độ tri thức rất cao. Từ đó có thể tạo ra những sản phẩm có chất lượng xuât khẩu ra ngoài quốc tế và đem lại lợi ích kinh tế giúp kinh tế của khu vực phát triển mạnh mẽ.

Xem thêm: Địa lý 11: Hãy phân tích nội dung và lợi ích bốn mặt tự do lưu thông trong EU Bài 7 SGK trang 51