Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 7 tiết 3 SGK trang 56 địa lia 11: Dựa vào thông tin dưới đây hãy cho biết việc hình thành thị trường chung châu Âu và việc sử dụng chung đồng ơ-rô đã tạo ra những thuận lợi gì cho các nước thành viên EU?
Như các bạn đã biết thì liên minh EU là một tổ chức lớn mạnh về nền kinh tế xã hội trong toàn thế giới. Trình độ phát triển của các nước trong khu vực tổ chức này lớn hơn nhiều so với các nước khác trong toàn thế giới. Được biết một quốc gia không bao giờ lớn mạnh được khi nó hoạt động riêng lẻ mà phải dựa vào các quốc gai khác thì nó mới có thể phát triển mạnh mẽ được. Trong EU cũng vậy, từ những kiến thức đã được học về EU từ các tiết trước của bài 7 chúng ta hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 7 tiết 3 SGK trang 56 địa lí 11: Dựa vào thông tin dưới đây hãy cho biết việc hình thành thị trường chung châu Âu và việc sử dụng chung đồng ơ-rô đã tạo ra những thuận lợi gì cho các nước thành viên EU?

Câu hỏi 1 bài 7 tiết 3 SGK trang 56 địa lí 11
Trả lời:

Việc hình thành thị trường chung EU và việc sử dụng chung đồng ơ-rô đã tạo ra những thuận lợi cho các nước thành viên trên trong EU như sau:
  • Trong tổ chức EU việc hình thành thị trường chung là một trong những chính sách xuyên suốt của quá trình hoạt động của nó. Thị trường chung giúp cho các nước phát triển kinh tế nhanh và mức độ phát triển nhiều hơn só với việc phát triển lẻ tẻ. Trong tổ chức EU luôn có các nước kém phát triển hơn các nước còn lại nên cần phải có sự hỗ trợ từ các nước khác trong tổ chức để cùng nhau phát triển một thị trường chung của tổ chức.
  • Việc ra đời đồng tiền chung giúp cho các nước trong tổ chức EU có thể giao dịch tiền tệ dễ dàng hơn nhiều. So với trước đây tiền tệ của các nước đều có những đồng tiền riêng làm cho việc chuyển tiền trở nên khó khăn và chậm chạp. Từ khi đồng tiền chung ra đời các nước có thể chuyển tiền nhanh hơn và mức độ cao hơn. Đồng tiền chung của tổ chức ra đời thể hiện vị thế của EU trên thị trường quốc tế.

Xem thêm: Địa lý 11: Dựa bảng 7.2 vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng GDP, dân số của EU và các nước trên thế giới Bài 7