Hướng dẫn trả lời câu hỏi 7 bài 7 tiết 4 SGK trang 60 địa lí 11: Hãy chứng minh CHLB Đức là một nước có nền công nghiệp và nông nghiệp phát triển cao?
Từ những kiến thức đã được học thông qua bài 7 địa lí 11 chúng ta đã tìm hiểu hầu hết về các đặc điểm của nước Đức. Nhìn chung quốc gia này là một nước hiện đại và có nền kinh tế vượt bậc so với các nước trên thế giới. Kinh tế phát triển hiện đại và mang lại nhiều lợi ích cho nước và các nước trên thế giới. Để củng cố kiến thức khi học xong bài và hiểu thêm về ngành công nghiệp và nông nghiệp của nước này chúng ta hãy cùng Vforum tìm hiểu câu hỏi 7 bài 7 tiết 4 SGK trang 60 địa lí 11 sau: Hãy chứng minh CHLB Đức là một nước có nền công nghiệp và nông nghiệp phát triển cao?

Câu hỏi 7 bài 7 tiết 4SGK trang 60 địa lí 11
Trả lời:

Đức là một nước có nền công nghiệp và nông nghiệp phát triển cao là vì:
  • Kinh tế ở đây khá phát triển nhát là nông nghiệp và công nghiệp đây là một nước có nhiều ưu đãi trong phát triern nông nghiệp như khí hậu mát mẻ đất đai màu mỡ nhiều bình nguyên, đồng cỏ màu mỡ tạo thuận lợi cho các ngành chăn nuôi và các loại nông sản phát triển.
  • Tổng sản lượng nông nghiệp của nước này khá lớn phục vụ trong nước và xuất khẩu trên thế giới. Công nghiệp với các ngành kinh tế hiện đại có giá trịu kinh tế cao, phát triển mạnh mẽ và hiện đại tạo điều kiện cho kinh tế nước này phát triển mạnh mẽ. Vì thế công nghiệp và nông nghiệp của nước Đức phát triển cao.

Xem thêm: Địa lý 11: Cho biết việc hình thành thị trường chung châu Âu và đồng tiền chung ơ-rô tạo thuận lợi gì