Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 7 tiết 4 SGK trang 59 địa lí 11: Dựa vào hình 7.12 hãy xác định các trung tâm công nghiệp: Cô-lô-nhơ, Phran-phuốc, Muy-ních, Xrút-gát, Béc-lin, và những ngành công nghiệp của các trung tâm đó?
Qua tiết 4 bài 7 địa lí 11 các bạn đã được giáo viên hướng dẫn tìm hiểu vầ đặc điểm tự nhiên,dân cư, kinh tế xã hội của nước Đức. Các bạn đã được biết đến đây là một quốc gia có thế mạnh về kinh tế, thiên nhiên khá thuận lợi, kinh tế công nghiệp và tri thức được phát triển mạnh mẽ. Từ những kiến thức đã học nhằm giúp các em nắm bắt về thực tế hơn giáo viên có hỏi câu hỏi 4 bài 7 tiết 4 SGK trang 59 địa lí 11: Dựa vào hình 7.12 hãy xác định các trung tâm công nghiệp: Cô-lô-nhơ, Phran-phuốc, Muy-ních, Xrút-gát, Béc-lin, và những ngành công nghiệp của các trung tâm đó? Sau đây là bài viết của Vforum mời các bạn tham khảo

Câu hỏi 4 bài 7 tiết 4 SGK trang 59 địa lí 11
Trả lời:

Địa lý 11: Dựa hình 7.12 xác định các trung tâm công nghiệp Bài 7 SGK trang 59

Các trung tâm công nghiệp: Cô-lô-nhơ, Phran-phuốc, Muy-ních, Xrút-gát, Béc-lin, và những ngành công nghiệp của trung tâm đó bao gồm như sau:
Từ hình 17.2 chúng ta có thể thấy nhìn chung đây là một quốc gia có nhiều trung tâm kinh tế nhất trong khu vực. Công nghiệp ở đây phát triển rất mạnh mẽ, có nhiều ngành nghề được phát triển khắp cả nước. Các ngành công nghiệp của nước này đều mang lại giá trị lớn cho kinh tế nước nhà.
  • Tại trung tâm công nghiệp Cô-lô-nhơ nằm ở phía Tây của nước này có các ngành như điện tử viễn thông, sản xuất ô tô, luyện kim đen, hóa chất, cơ khí.
  • Tại trung tâm Phran-phuốc nằm ở gần như là trung tâm của nước Đức có các ngành sản xuất ô tô, điện tử viễn thông, hóa chất, thực phẩm. Tại trung tâm Muy-ních nằm ở phía Đông Nam của nước Đức có các ngành dệt may, sản xuất ô tô, hóa chất, cơ khí, thực phẩm, điện tử viễn thông.
  • Tại trung tâm Xrút-gát đây là trung tâm nằm ở phía nam của nước Đức có ngành thực phẩm, sản xuất ô tô, hóa chất, điện tử viễn thông.
  • Tại Béc-lin trung tâm nằm ở phía đông Bắc của quốc gia có ngành dệt may, thực phẩm, hóa chất, cơ khí, điện tử tin học.

Xem thêm: Địa lý 11: Dựa hình 7.14 nêu sự phân bố một số cây trồng vật nuôi của CHLB Đức Bài 7 SGK trang 60