Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 8 tiết 1SGK trang 64 địa lí 11: Dựa vào bảng 8.4 cho biết sự phân bố dân cư của LB Nga và sự phân bố đó có những thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế?
Được biết LB Nga là một nước đông dân đứng vị trí thứ tám trên thế giới tuy nhiên dân cư ở đây phân bố không đều và mật độ dân cư khá là mất ổn định. Nước này là tập hợp nhiều dân tộc di cư đến sinh sống chue tier lệ phát triển của người gốc Nga rất thấp. Từ các hiểu biết về dân số cũng như dân cư của nước này và bài giảng trên lớp của giáo viên các em hãy cùng Vforum đi tìm hiểu và trả lời câu hỏi 4 bài 8 tiết 1 SGK trang 64 địa lí 11 sau đây: Dựa vào bảng 8.4 cho biết sự phân bố dân cư của LB Nga và sự phân bố đó có những thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế?

Câu hỏi 4 bài 8 tiết 1 SGK trang 64 địa lí 11
Trả lời:

Địa lý 11: Dựa bảng 8.4 cho biết sự phân bố dân cư của LB Nga Bài 8 SGK trang 64

Sự phân bố dân cư của LB Nga có những đặc điểm và nó có những thuận lợi và khó khăn cho sự phát triển kinh tế như sau:
  • Từ hình 8.4 nó mô tả sự phân bố dân cư ở nước Nga, từ hình ta thấy dân cư ở nga phân bố không đồng đều chỉ tập trung chủ yếu ở rìa biên giới phía Tây của nước và ven biên giới ở phía Nam nơi giáp với các quốc gia khác. Dân cư luôn là một vấn đề để phát triển kinh tế, kinh tế phát triển nhanh hay chậm đều phụ thuộc một phần lớn vào mật độ dân cư. Tại các điểm dân cư đông đúc sẽ diễn ra các hoạt động khai thác mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu vực với nhau.
  • Đối với nước Nga sự phân bố dân cư tập trung chủ yếu ở các khu vực vùng biên giới giáp với các nước khác trên thế giới tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế hợp tác với các nước khác làm thúc đẩy kinh tế của nước và đẩy mạnh quan hệ ngoại giao.

Xem thêm: Địa lý 11: Phân tích thuận lợi, khó khăn về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của LB Nga Bài 8