Trường nào đào tạo khai vấn (coaching) tốt nhất hiện nay vậy các bác, tôi đang muốn đăng ký cho mấy bạn quản lý cửa hàng bên tôi đi học mà chưa biết trường nào ok hết.