Chào các bạn cho mình hỏi sao mình bật cái nào nó cũng bảo HAS STOPPED WORKING vậy?
Nào là office, setup, winrar, v...v
Nhanh lên nha
mình thử mấy cách trên mạng mà chả được