Hướng dẫn viết bài văn về câu chuyện về anh hùng hoặc danh nhân của nước ta mà em đã được nghe hoặc học tiếng Việt lớp 5 tiểu học. Đất nước Việt Nam ta nổi tiếng với những anh hùng, danh nhân, những con người đã góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước cho đến ngày nay. Những con người kiên cường bất khuất với ý chí, tình yêu nước nồng nàn và tài năng của mình, họ đã làm những điều tuyệt vời mà chưa chắc ai cũng có thể làm được. Trong thời chiến, có những con người sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng bất chấp tính mạng để bảo vệ cho hòa bình, độc lập Tổ quốc. Thời bình, có những con người ngày đêm cần mẫn làm việc để sáng chế, để nâng cấp những dụng cụ máy móc đưa đất nước phát triển, vươn xa “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Tất cả họ, những con người ấy đã được lịch sử và nhân dân cả nước ghi nhớ công ơn. Bởi vậy, lịch sử Việt Nam sẽ không thể nào xuất hiện những chiến thắng oai hùng, những sự kiện dấu mốc nếu không có họ. Và, những câu chuyện về họ cũng cứ thế lan truyền, cứ thể được truyền lại từ đời này qua đời khác. Bởi vậy, chúng tôi đã đưa ra một bài văn kể lại một câu chuyện về một danh nhân hay anh hùng của nước ta dành cho học sinh lớp 5 với mong muốn giúp đỡ các em trong quá trình học tập và luyện tập với thể loại văn kể chuyện, đồng thời giúp các em có thể tiếp thu những bài học mới về lịch sử nước ta.

Văn lớp 5: Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về một danh nhân hay anh hùng của nước ta
Trần Quốc Toản là nhân vật anh hùng được rất nhiều người biết tới


BÀI VĂN KỂ CÂU CHUYỆN VỀ DANH NHÂN, ANH HÙNG NƯỚC TA - TRẦN QUỐC TOẢN
Tuần trước, trong giờ sinh hoạt lớp, cô em đã kể cho bọn em nghe rất nhiều những câu chuyện về những vị anh hùng và những danh nhân cảu nước ta. Nhưng trong số đó, em thích nhất là câu chuyện về Trần Quốc Toản.

Trần Quốc Toản là một quý tộc nhà Trần, sống ở thời vua Trần Nhân Tông. Ông là người có công trong Kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm lược lần thứ hai. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết câu chuyện “ Bóp nát quả cam” về Trần Quốc Toản. Lúc ấy, Trần Quốc Toản mới chỉ là một thiếu niên, mắt thấy giặc Nguyên cho sứ giả mượn đường xâm chiếm nước ta, nghênh ngang đi lại, Trần Quốc Toản vô cùng căm tức.

Vào một buổi sáng, Trần Quốc Toản nghe tin vua cho họp bàn việc nước ở dưới thuyền Rồng liền quyết đợi được vua để nói hai tiếng “Xin đánh”. Vậy nhưng đợi từ sáng đến trưa vẫn chưa thể gặp được vua Trần Nhân Tông, Trần Quốc Toản liều chết xô mấy người lính rồi xăm xăm bước xuống thuyền Rồng. Lính gác thấy thế ập đến ngăn lại, Trần Quốc Toản mặt đỏ bừng bừng rút gươm quát lớn : “
- Ta xuống xin bệ kiến Vua, không kẻ nào được giữ ta lại!

Vừa lúc đó, cuộc họp dưới thuyền Rồng tạm nghỉ, vua cùng các quan đại thần bước ra mui thuyền. Thấy vậy, Trần Quốc Toản chạy đến, quỳ xuống tâu:
- Cho giặc mượn đường là mất nước, xin bệ hạ cho đánh!

Sau đó, Trần Quốc Toản tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội. Vua truyền Trần Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn bảo:
- Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhưng ta thấy ngươi còn nhỏ mà đã có lòng yêu nước, ta có lời khen.
Sau đó ban cho Trần Quốc Toản một quả cam. Trần Quốc Toản tạ ơn vua, bước lên bờ mà lòng vẫn ấm ức vì bị vua xem là trẻ con, không cho dự bàn việc nước.Nghĩ đến việc quân giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình, ông nghiến răng, hai bàn tay siết chặt. Lúc ông trở ra, mọi người đều ùa đến hỏi thăm, Trần Quốc Toản xòe tay ra cho mọi người xem quả cam quý vua ban thì nó đã nát từ bao giờ. Sau đó, ông trở về huy động gia nô và người dân sắm vũ khí, đóng chiến thuyền, thêu lên cờ sáu chữ “Phá cường địch, báo hoàng ân”.

Qua câu chuyện trên chúng ta đã thấy tinh thần yêu nước của Trần Quốc Toản. Ông đã không ngần ngại phạm vào phép nước để có thể xin vua cho dự bàn việc nước. Trần Quốc Toản khi ấy tuổi còn nhỏ nhưng đã có lòng yêu nước, căm thù quân giặc. Đó là một phẩm chất rất đáng quý ở con người ông.

Em rất thích câu chuyện này bởi nó ca ngợi người anh hùng trẻ tuổi Trần Quốc Toản cùng tấm lòng vì dân, vì nước của ông. Câu chuyện cũng giáo dục chúng ta về lòng yêu quê hương đất nước.