Hướng dẫn làm bài tóm tắt văn bản một thời đại trong thi ca của Hoài Thanh lớp 11 hay nhất

Hoài Thanh từng nói rằng “một đời tôi chỉ tìm cái hay cái đẹp để bình. Đó là điều ham muốn của tôi. Vậy mà tôi đã vấp phải khối chuyện phiền: kẻ yêu, người ghét. Thậm chí tôi còn bị vu cáo, bị nói oan. Tôi biết vậy nhưng không thể sống khác. Viết khác cái tạng của mình. Điều mà tôi có thể hoàn toàn yên tâm và tự hào trước lúc đi xa là tôi đã sống và viết hoàn toàn trung thực”. Ông không chỉ là một nhà văn, mà ông là một nhà phê bình với nhiều tác phẩm phê bình nổi tiếng trong đó có tác phẩm Một thời đại trong thi ca. Một tiểu luận bình về những cái hay cái đẹp của thơ mới trong phong trào Thơ Mới năm 1932-1945. Trong chương trình lớp 11, chúng ta được tiếp cận với bài tiểu luận qua văn bản Một Thời Đại Trong Thi Ca trích từ tác phẩm. Dưới đây là bàn văn hướng dẫn tóm tắt văn bản của Hoài Thanh ngắn gọn , hàm súc nhất để các bạn tham khảo và có thêm cho mình những kiến thức về văn học cụ thể là thơ mới những năm 1923-1945.

BÀI LÀM TÓM TẮT VĂN BẢN MỘT THỜI ĐẠI TRONG THI CA LỚP 11
Văn bản được chia làm ba phần chính. Mở đầu văn bản tác giả Hoài Thanh đề cập đến cái khó khăn trên con đường đi tìm tinh thần trong thơ mới. Đối với tác giả điều này vô cùng khó khăn, trong cả việc đưa ra và so sánh các tác phẩm và đặt chúng trong bối cảnh của thời đại. Và tác giả đã giúp chúng ta nhận diện thơ mới và thơ cũ một cách khái quát nhất. Sau khi tìm được tinh thần thơ mới, tác giả đi vào cốt lõi làm nên tinh thần thơ mới đó chính là cái “tôi” cá nhân. Khi cái “tôi” xuất hiện thì quá xa lạ vì họ đã quá quen thuộc với cái “ta” chung và khá rộng. Vả lại cái “tôi” xuất hiện trong bối cảnh tăm tối của đất nước, cả bầu trời của dân tộc đang bị bao phủ bởi bóng ngoại xâm. Ông cũng nói đến cái tôi xuất hiện bởi các nhà tri thức tiểu tư sản như: Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử,.. lúc bây giờ cũng đi vào bế tắc, mất niềm tin khi đứng trước bối cảnh thời đại. Và những nhà thơ mới họ tìm lại niềm tin bằng cách gửi vào tình yêu tiếng việt. Họ tìm vào quá khứ, vào dĩ vãng để quên đi hiện tại bi thương.