máy tui có 3 đường ra âm thanh cổng sau trên main loa 2.1 - cổng mặt trước thùng máy tai nghe - và hdmi loa ti vi - tui sữ dụng phần mền nghe nhạc VLC - khi tui chọn đường ra âm thanh là tai nghe - chọn xong thì nghe được - nhưng tắt VLC mở lại - là nó tự trở về cổng sau trên main - cái WMP12 tui chọn xong tắt mở lại là nó cố định luôn ko như VLC - ai biết chỉ dùm nha