sau đây là một số link trích dẫn việc chia sẻ trao đổi võ thuật online mọi người ủng hộ nhé !
https://www.youtube.com/watch?v=7cYd8EygKLs&list=PLUwiTR99II6D8Emd0hYhdZrZ zkqN6iAs0