Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 6 SGK trang 6 địa lí 6: Quan sát hình 1 hãy kể tên tám hành tinh trong hệ mặt trời và hãy cho biết trái đất nằm ở vị trí thứ mấy trong các hành tinh theo thứ tự xa dần mặt trời?

Con người chúng ta được sinh ra và lớn lên trên trái đất, được bảo vệ bởi lớp vỏ bề mặt trái đất. Trái đất chúng ta rộng lớn bao la bao nhiêu cũng không bằng khoảng không gian của vũ trụ. Trái đất dù lớn nhưng cũng không thể nào dang rộng bao phủ mặt trời và các hành tinh khác. Chúng ta tồn tại được nhờ sự vận động xoay quanh mặt trời của các hành tinh và cả trái đất chúng ta đang sống. Không có sự vận động đó thid sẽ không có sự sống trên thế giới. Từ những kiến thức đã được học các em hãy trả lời câu hỏi 1 bài 1 SGK trang 6 địa lí 6 sau đây: Quan sát hình 1 hãy kể tên tám hành tinh trong hệ mặt trời và hãy cho biết trái đất nằm ở vị trí thứ mấy trong các hành tinh theo thứ tự xa dần mặt trời? sau đây Vforum sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi.

Câu hỏi 1 bài 1 SGK trang 6 địa lí 6
Trả lời:

Từ hình 1 chúng ta có thể kể tên tám hành tinh trong hệ mặt trời là:
Địa lý 6: Hình 1 hãy kể tên 8 hành tinh trong hệ mặt trời và vị trí của Trái Đất Bài 1 SGK trang 6

  • Trong hệ mặt trời trái đất chúng ta chỉ là một phần tồn tại trong hệ mặt trời thôi. Còn có rất nhiều hành tinh khác chạy xung quanh chúng ta và xung quanh hệ mặt trời. Sự chuyển động như vậy mới tạo ra sự sống và sự luân chuyển của thời gian. Nhìn trên hình ta có thể thấy hệ mặt trời bao gồm tám hành tinh vận dộng xung quanh xa dần mặt trời là: sao thủy, sao kim, trái đất, sao hỏa, sao mộc, sao thổ, thiên vương, hải vương.
  • Từ vị trí xa dần mặt trời thì các hành tinh được sắp xếp lần lượt với nhau với những lượt vận động chênh lệch nhau bởi thời gian nhìn trên hình ta thấy trái đất chúng ta nằm ở vị trí thứ 3 theo vị trí xa dần mặt trời.

Xem thêm: Địa lý 6: Từ hình 2 cho biết độ dài bán kính và đường xích đạo của Trái Đất Bài 1 SGK trang 7