Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 2 SGK trang 11 địa lí 6: Hãy cho biết để vẽ được một bản đồ thì người ta cần phải làm những công việc gì?

Chúng ta thường biết đến những tờ bản đồ, cách thể hiện và biểu diễn của một bản đồ, tỉ lệ của từng bản đồ và cả những công dụng của từng bản đồ đó nhưng ít ai quan tâm đến việc hình thành nên một bản đồ cần phải làm những gì và đó cũng là câu hỏi 5 bài 2 SGK trang 11 địa lí 6 mà giáo viên cần các em giải đáp: Hãy cho biết để vẽ được một bản đồ thì người ta cần phải làm những công việc gì? Sau đây Vforum sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi trên một cách chính xác.

Câu hỏi 5 bài 2 SGK trang 11 địa lí 6
Trả lời:

Để vẽ được một bản đồ người ta cần phải làm những công việc sau:
  • Mỗi tờ bản đồ được thể hiện theo những mục đích và các lĩnh vực khác nhau nên việc thành lập bản đồ trước hết cần phải định chính xác được mục đích sử dụng của bản đồ thì mới có thể thực hiện hình thành một bản đồ.
  • Sau khi xác định được mục đích sử dụng của bản đồ đó thì chúng ta nhờ vào những tính chất mà mục đích đó cần chúng ta tiến hành thu thập thông tin về địa lí, đặc điểm địa hình, diện tích, và những thứ có trên từng khu vực.
  • Cuối cùng chúng ta thu nhỏ và đưa vaò bản đồ để thể hiện.

Xem thêm: Địa lý 6: Hình 1 hãy kể tên 8 hành tinh trong hệ mặt trời và vị trí của Trái Đất Bài 1 SGK trang 6