Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 2 SGK trang 11 địa lí 6: Tại sao các nhà hàng hải thường dùng các bản đồ có kinh tuyến và vĩ tuyến là những đường thẳng?
Hiện nay các nhu cầu sử dụng về bản đồ luôn được thể hiện rộng rãi trên khắp thế giới. Bản đồ được thể hiện một cách chính xác một số khu vực nào đó đẻ giúp cho những người sử dụng bản đồ có thể dễ dàng phục vụ cho công việc của mình. Một tờ bản đồ luôn được con người sử dụng và thể hiện khác nhau. Có những tờ bản đồ có thể thể hiện một cách chính xác một khu vực nào đó mà không cần phải sử dụng các thiết bị điện tử để dò xét lại. Hàng hải là một lĩnh vực cần phải có độ chính xác cao cho từng khu vực, vậy các nhà hàng hải đã sử dụng bản đồ như thế nào chúng ta hãy cũng nhau tìm hiểu qua câu hỏi 4 bài 2 SGK trang 11 địa li 6: Tại sao các nhà hàng hải thường dùng các bản đồ có kinh tuyến và vĩ tuyến là những đường thẳng? dưới đây là bài viết của Vforum mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi 4 bài 2 SGK trang 11 địa lí 6
Trả lời:

Các nhà hàng hải sử dụng bản đồ có klinh tuyến và vĩ tuyến là những đường thẳng là vì:
  • Những tờ bản đồ có đường kinh tuyến và vĩ tuyến là những đường thẳng là những tờ bản đồ được đo đạc theo nhưng phương và góc cố định và có độ chính xác rất cao.
  • Hướng quan sát của các tờ bản đồ có đường kinh tuyến và vĩ tuyến thẳng đứng là những hướng chính xác theo tọa độ của từng khu vực.
  • Hầu hết các tờ bản đồ này đều thể hiện được toàn bộ đặc tính và tính chất của một khu vực cụ thể nào đó ngay cả những nơi khó khăn nhất.
  • Hàng hải cần phải có độ chính xác nên các nhà hàng hải luôn sử dụng các tờ bản đồ có đường kinh tuyến và vĩ tuyến theo đường thẳng vì nó có độ chính xác cao.

Xem thêm: Địa lý 6: Cho biết những công việc để vẽ được một bản đồ Bài 2 SGK trang 11