Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 3 SGK trang 14 địa lí 6: Dựa vào số ghi tỉ lệ của tờ bản đồ sau đây 1:2000.000 và 1:6000.000 hãy cho biết 5cm trên bản đò ứng với bao nhiêu km trên thực địa?

Bản đồ luôn là những thứ thiết yếu cho đời sống của con người hiện nay. Thế giới ngày càng thay đổi, cơ sở vật chất hạ tầng các công trình kiến trúc hiện đại. Chúng ta không thể nào quan sát và tiếp xúc được hết với thực tế các nước và các khu vực trên thế giới nên cần phải dựa vào bản đồ. Bản đồ là một vật có giá trị lớn trong nghiên cứu của các nhà khoa học, các nhà địa lí. Trong học tập hằng ngày bản đồ giúp cho thế hệ trẻ nắm bắt hầu hết tất cả các khu vực trên thế giới mà không cần phải đi đến thực địa. Mỗi tờ bản đồ ứng với mỗi tỉ lệ thể hiện khác nhau, dựa vào đó chúng ta hãy trả lời câu hỏi 4 bài 3 SGK trang 14 địa lí 6: Dựa vào số ghi tỉ lệ của tờ bản đồ sau đây 1:2000.000 và 1:6000.000 hãy cho biết 5cm trên bản đò ứng với bao nhiêu km trên thực địa? Vforum sẽ hướng dẫn các bạn trả lời câu hỏi ngay sau đây.

Câu hỏi 4 bài 3 SGK trang 14 địa lí 6
Trả lời:

Từ số ghi tỉ lệ của tờ bản đồ 1:2000.000 và 1:6000.000 chúng ta có thể xác định được 5cm trên bản đồ ứng với số km trên thực địa là như sau:
- Mỗi tờ bản đồ được thể hiện tương ứng với mỗi tỉ lệ khác nhau tùy theo mục đích sử dụng của tờ bản đồ đó mà người ta có thể thu nhỏ hoặc phóng to các đối tượng trên thực địa để đưa vào giấy.
- Với tờ bản đò có tỉ lệ lớn thì mức độ thể hiện các đối tượng trên thực tế của tờ bản đồ trong bản đồ càng nhỏ, đối với các tờ bản đồ có tỉ lệ càng nhỏ thì mức độ thể hiện các đối tượng được thể hiện rõ ràng hơn.
  • Với tờ bản đồ có tỉ lệ 1:2000.000 thì đây là bản đồ có tỉ lệ tương đối lớn nên mức độ thể hiện trên bản đồ sẽ nhỏ.
  • Tỉ lệ 1:2000.000 tương ứng với 5cm trên bản đồ là 10.000.000cm trên thực tế và 10km ngoài thực tế. Với bản đồ có tỉ lệ 1:6000.000 thì tương ứng với 5cm trên bản đồ sẽ là 300.000.000 cm ngoài thực địa và 300km trên thực địa.

Xem thêm: Địa lý 6: Trên bản đồ khoảng cách Hà Nội - Hải Phòng cách nhau 15cm, cho biết tỉ lệ bản đồ này Bài 3 SGK