Hướng dẫn trả lời câu hỏi 7 bài 4 SGK trang 17 địa lí 6: Từ bản đồ hình 12 hãy xác định tọa độ của các điểm G, H?

Ngày nay việc tìm kiếm một địa điểm bất kì nào đó mà chúng ta cần thì rất dễ dàng bởi bản đồ sẽ giúp các bạn tìm địa điểm một cách chính xác và nhanh nhất bởi bản đồ thể hiện rất chi tiết và rõ nét các đặc điểm của từng khu vực mà bạn cần tìm hiểu. Một tờ bản đồ luôn có các kinh tuyến và vĩ tuyếnđược thể hiện một cách chính xác để dễ dàng xác định tọa độ của các vị trí mà bạn tìm. Ở cuối bài 4 để củng cố kiến thức cho các em về cách tìm tọa độ trên bản đồ giáo viên có hỏi câu hỏi 7 bài 4 SGK trang 17 địa lí 6: Từ bản đồ hình 12 hãy xác định tọa độ của các điểm G, H? Sau đây Vforum sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi trên một cách chính xác.

Câu hỏi 7 bài 4 SGK trang 17 địa lí 6
Trả lời:

Quan sát hình 12 chúng ta có thể xác định được tọa độ các điểm như sau :
  • Các đường kinh tuyến và vĩ tuyến của tờ bản đồ này thẻ hiện khá bằng phảng trên giấy, giúp cho việc tìm kiếm các tạo độ độ của các điểm khá dễ dàng hơn trong nghiên cứu. Nhìn trên hình ta thấy điểm G là một điểm nằm ở vị trí bên phải của khu vực Đông Nam Á, thuộc biển đông của khu vực này nằm cạnh bờ biển của nước Phi-lip-pin trên biển Thái Bình Dương. Điểm này nằm trên đường kinh tuyến có tọa độ là 130 độ và nằm giữa vĩ tuyến 20độ và vĩ tuyến 10 độ. Từ đó ta có thể xác định được tọa độ của điểm G trên bản đồ là: 130 độ Đ _ 15 độ B.
  • Trên bản đồ ta cũng thấy được điểm H, điểm H nằm ở vị trí hướng Đông Nam của tờ bản đồ, nằm trên đường vĩ tuyến 0 độ và nằm giưa kinh tuyến 120 độ và 130 độ. Từ đó chúng ta có thể xác định được trọa độ của điểm trên dựa vào các đặc điểm đã xác định được là: 125 độ Đ_ 0 độ

Xem thêm: Địa lý 6: Cho biết khoảng cách 1cm trên bản đồ tỉ lệ 1:2000000 bằng bao nhiêu km thực địa Bài 3 SGK