Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 4 SGK trang 16 địa lí 6: Gỉa sử chúng ta muốn thăm một số nước ở khu vực Đông Nam Á bằng máy bay, từ bản đồ hình 12 hãy cho biết hướng bay từ: Hà Nội đến Viêng Chăng, Hà Nội đến Gia các ta, Hà Nội đến Ma Ni La, Cu-a-la lăm-pơ đến Băng Cốc, Cu-a-la-lăm-pơ đến Ma Ni La và từ Ma-Ni-La đến Băng Cốc?
Được biết đến công dụng của bản đồ là để quan sát các khu vực mà chúng ta chưa thể đến được, để giúp cho việc giảng dạy và học tập đạt hiệu quả cao nên bản đồ ra đời. Tuy nhiên bản đồ không dừng ở những công dụng đó mà nó còn có công dụng hơn thế nữa đó là công dụng quan sát hướng và di chuyển của con người chúng ta bằng các phương tiện giao thông trong đó có máy bay. Hàng không là một trong những con đuonbgừ cần phải có độ chính xác cao về địa lí nên bản đồ không thể thiếu trong hàng không. Từ công dụng đó chúng ta hãy cùng Vforum tìm hiểu và trả lời câu hỏi 2 bài 4 SGK trang 16 địa lí 6: Gỉa sử chúng ta muốn thăm một số nước ở khu vực Đông Nam Á bằng máy bay, từ bản đồ hình 12 hãy cho biết hướng bay từ: Hà Nội đến Viêng Chăng, Hà Nội đến Gia các ta, Hà Nội đến Ma Ni La, Cu-a-la lăm-pơ đến Băng Cốc, Cu-a-la-lăm-pơ đến Ma Ni La và từ Ma-Ni-La đến Băng Cốc?

Câu hỏi 2 bài 4 SGK trang 16 địa lí 6
Trả lời:

Địa lý 6: Từ bản đồ hình 12 hãy cho biết hướng bay ở một số nước Đông Nam Á Bài 4 SGK trang 16

Muốn tới thăm một số thủ đô của các nước chúng ta cần xác định được con đường và vị trí cần đến như sau:
  • Muốn đi từ Hà Nội đến Viêng chăng chúng ta có điểm xuất phát là Hà Nội thùi dự vào hình thì muốn đến Viêng Chăng thì từ Hà Nội phải bay theo hướng Tây Nam thì mới có thể tới Viêng Chăng được.
  • Từ Hà Nội muốn đi đến Gia-các-ta thì chúng ta đi theo chiều từ xích đạo trở về cực Nam của trái đất nên hướng bay này sẽ là hướng Nam.
  • Từ Hà Nội đi đến Ma-ni-la thì đây thuộc thủ điô của nước Phi-Lip-Pin nước này nằm ở khu vực biển đông nên chúng ta có hướng bay là bay theo hướng đông.
  • Từ Cu-a-la Lăm-pơ đến Băng Cốc, được biết Băng Cốc là thủ đô của nước Thái Lan nước này nằm ở vị trí là phía Bắc của nước Ma-lai-xi-a nên muốn đến thủ đô Viêng Chăng thì phải bay theo hướng Bắc theo bản đồ.
  • Từ Cu-a-la Lăm-pơ đến Băng Cốc thì chúng ta có thể đi theo hướng Tây Băc vì Băng Cốc nó nằm ở vị trí thuộc hướng Tây Bắc của nước này.
  • Từ Ma-ni-la đến Băng Cốc thì chúng ta có thể đi theo hướng Đông Bắc vì từ Ma-ni-la đến Băng Cốc đi từ hướng đông vào nên bay theo hướng Đông Băc mới đến được Băng Cốc của nuosc Thái Lan.
  • Từ những hướng bay trên chúng ta có thể thấy muốn xác định được hướng bay thì chúng ta dựa vào bản đồ của các nước thì chúng ta có thể dễ dàng xác định được hướng bay để mà bay chính xác và nhanh nhất.

Xem thêm: Địa lý 6: Hãy ghi tọa độ địa lí của các điểm A, B, C trên bản đồ hình 12 Bài 4 SGK trang 17