Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 4 SGK trang 15 địa lí 6: Hãy tìm điểm C trên hình 11 và cho biết đó là điểm gặp nhau của đường kinh tuyến và vĩ tuyến nào?
Trên bản đồ chúng ta sử dụng hằng ngày luôn có những điểm giao nhau giữa các khu vực. Bởi các đường kinh tuyến và vĩ tuyến được sắp xếp đều nhau và được cắt nhau qua nhiều điểm. Nhìn trên bản đồ chúng ta có thể thấy dược những điểm giao nhau trên trái đất bởi đường kinh tuyến và vĩ tuyến tạo nên thành những điểm mút dễ nhìn thấy. Bằng những hiểu biết và nhìn nhận khi quan sát về một bản đồ chúng ta hãy trả lời câu hỏi 1 bài 4 SGK trang 15 địa lí 6: Hãy tìm điểm C trên hình 11 và cho biết đó là điểm gặp nhau của đường kinh tuyến và vĩ tuyến nào? Vforum sẽ cùng các bạn đi trả lời câu hỏi một cách chính xác.

Câu hỏi 1 bài 4 SGK trang 15 địa lí 6
Trả lời:

Từ hình 11 chúng ta có thể thấy điểm C nằm ở vị trí như sau:
  • Điểm C có màu đỏ nằm ở vị trí theo hướng Tây Bắc trên tờ bản đồ. Cách đường xích đạo 10 độ và cách kinh tuyến gốc 20 độ từ đường kinh tuyến gốc sang hướng Tây Bắc.
  • Ngoài ra điểm C này còn nằm ở vị trí kinh tuyến 20 độ giao nhau với vĩ tuyến 10 độ. Điểm C này được nằm gần với đường xích đạo và đường kinh tuyến gốc.

Xem thêm: Địa lý 6: Từ bản đồ hình 12 hãy cho biết hướng bay ở một số nước Đông Nam Á Bài 4 SGK trang 16