Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 5 SGK trang 19 địa lí 6: Hãy cho biết người ta thường biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ bằng các loại kí hiệu nào?
Một tờ bản đồ có rất nhiều các kí hiệu dùng để thể hiện tất cả các đối tượng ngoài đời sống trên thế giới. Các đối tượng được các nhà khoa học thu nhỏ và hiển thị với đặc điểm giống hặc là gần giống với thực tế để cho người sử dụng có thể dễ dàng đọc và hiểu bản đồ. Từ những kiến thức đã được giáo viên truyền đạt trên lớp các em hãy trả lời câu hỏi 4 bài 5 SGK trang 19 địa lí 6: Hãy cho biết người ta thường biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ bằng các loại kí hiệu nào? Vforum sẽ cùng các bạn trả lời câu hỏi ngay sau đây.

Câu hỏi 4 bài 5 SGK trang 19 địa lí 6
Trả lời:

Các đối trượng được thể hiện trên bản đồ bằng các kí hiệu như sau:
  • Kí hiệu điểm thể hiện các đối tượng như: sân bay, điểm dân cư, các nhà máy
  • Kí hiệu dạng đường thể hiện các đối tượng như: ranh giới các tỉnh, quốc gia, đường ô tô, xe lửa, đường hàng không.
  • Kí hiệu diện tích dùng để thể hiện các đối tượng: các vùng nông nghiệp, công nghiệp hoặc các khu dân cư, cụm dân cư.
Kí hiệu hình học dung thể hiện các đối tượng như: các loại khoáng sản, mỏ, địa chất.

Xem thêm: Địa lý 6: Hình 16 giải thích tại sao người ta lại biết sườn nào dốc hơn Bài 5 SGK trang 19