Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 7 SGK trang 23 địa lí 6: Từ hình 22 hãy cho biết ở Bắc bán cầu các vật chuyển động theo hướng từ P sang N và từ O sang S bị lệch về phía bên phải hay bên trái?
Từ những kiến thức đã được học về địa lí các em đã biết Trái Đất chuyển động theo hướng từ Tây sang Đông. Trái Đất chuyển động liên tực xoay quanh trục của mình. Trái Đất cùng các hành tinh khác cùng chuyển dộng xung quanh mặt trời. Nhờ sự tự xoay quanh trục nên trên trái đất của chúng ta đã có hiện tượng ngày và đêm liên tục mỗi ngày 24h. Để hiểu thêm về sự chuyển động của Trái Đất các em hãy cùng với Vforum tìm hiểu câu hỏi 3 bài 7 SGK trang 23 địa lí 6: Từ hình 22 hãy cho biết ở Bắc bán cầu các vật chuyển động theo hướng từ P sang N và từ O sang S bị lệch về phía bên phải hay bên trái?

Câu hỏi 3 bài 7 SGK trang 23 địa lí 6
Trả lời:

Địa lý 6: Hình 22 cho biết ở Bắc bán cầu các vật chuyển động theo hướng P-N và O-S lệch phải hay trái

Ở khu vực Bắc bán cầu các vật chuyển động theo hướng từ P sang N và từ O sang S bị lệch về phía bên phải và bên bên trái là do:
  • Quan sát hình 22 chúng ta có thể thấy từ P sang N chuyển động bị lệch sang phải và từ O sang S bị lệch sang bên trái bởi khi chuyển động theo hướng từ Tây sang Đông trục của trái đất của chúng ta bị nghiêng theo chiều chuyển động thé nên các điểm trên trái đất có sự lệch sang bên phải hoặc bên trái một ít để thích hợp với sự chuyển động liên tục của trái đất.

Xem thêm: Địa lý 6: Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra 24 khu vực giờ có thuận lợi gì Bài 7 SGK trang 24