Cách phát hiện dữ liệu trùng lặp trong Excel 2007 2010 2013 2016, tìm, lọc và xoá dữ liệu trùng nhau khi nhập dữ liệu

Dữ liệu khi được nhập vào bảng tính Excel thường không được phép trùng nhau về mặt giá trị để giá trị được xác định là duy nhất. Với 1 bảng tính nhỏ bạn có thể tự kiểm soát và tìm 1 cách thủ công, nhưng bảng tính gồm vài trăm, thậm chí là hàng nghìn dòng dữ liệu thì việc đó là bất khả thi. Excel cung cấp sẵn cho bạn 1 vài công cụ tìm và xoá dữ liệu trùng nhau như Highlight, xoá dữ liệu trùng, dùng filter lọc rồi xoá hay lập trình bằng Marco, ... Hai cách phổ biến nhất sẽ là Remove DuplicateHightlight Duplicate.

Nhập vào bình thường thì không thể phát hiện ra những dữ liệu trùng với giá trị đã nhập

Cách phát hiện dữ liệu trùng lặp trong Excel 2007 2010 2013 2016 - Hightlight Duplicate

Khi đó bôi đen vùng cần kiểm soát, trên thanh Ribbon, tab Home chọn vào Conditional Formatting... -> Highlight Cell Rules, chọn tiếp vào Duplicate Values...

Cách phát hiện dữ liệu trùng lặp trong Excel 2007 2010 2013 2016 - Hightlight Duplicate


Sẽ có 1 vài tuỳ chọn Highlight cho bạn lựa, đó là:
  1. Tô nền đỏ nhạt, chữ đỏ đậm
  2. Nền vàng nhạt, chữ vàng đậm
  3. Nền xanh nhạt, chữ xanh đậm
  4. Tô nền đỏ nhạt
  5. Chữ đỏ
  6. Viền đỏ...

Cách phát hiện dữ liệu trùng lặp trong Excel 2007 2010 2013 2016 - Hightlight Duplicate

Kết quả sẽ được như này. Khi đó bạn sẽ dễ dàng phát hiện ra các dữ liệu trùng lặp, kể cả khi nhập thêm mới thì dữ liệu trùng sẽ được đổi màu ngay lập tức.

Cách phát hiện dữ liệu trùng lặp trong Excel 2007 2010 2013 2016 - Hightlight Duplicate