Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 9 SGK trang 29 địa lí 6: Từ hình 25 trả lời những câu hỏi sau: Vào ngày 22/6 và 22/12 độ dài của ngày và đêm của các điểm D và D’ ở vĩ tuyến 66 độ 33’ Bắc và Nam của hai nửa cầu sẽ như thế nào? Vĩ tuyến 66 độ 33’ Bắc và Nam là những đường gì? Vào các ngày 22/6 và 22/12 độ dài của hai điểm Cực như thế nào?
Từ câu hỏi 3 của bài 9 địa lí 6 chúng ta đã phân tích được một số đặc điểm chủ yếu của ngày và đêm tại khu vực những ngày hạ chí và đông chí. Nhằm giúp các em hiểu rõ hơn về hiện tượng ngày và đêm trên những ngày này giáo viên tiếp tục hỏi các em thêm câu hỏi 4 bài 9 SGK trang 29 địa lí 6: Từ hình 25 trả lời những câu hỏi sau: Vào ngày 22/6 và 22/12 độ dài của ngày và đêm của các điểm D và D’ ở vĩ tuyến 66 độ 33’ Bắc và Nam của hai nửa cầu sẽ như thế nào? Vĩ tuyến 66 độ 33’ Bắc và Nam là những đường gì? Vào các ngày 22/6 và 22/12 độ dài của hai điểm Cực như thế nào? Sau đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi của Vforum mời các em tham khảo.

Câu hỏi 4 bài 9 SGK trang 29 địa lí 6
Trả lời:

Địa lý 6: Vào ngày 22/6 và 22/12 độ dài ngày đêm ở hai nửa cầu sẽ như thế nào Bài 9 SGK trang 29

Dựa vào hình 25 chúng ta thấy được:
  • Tại các ngày 22/6 và 22/12 độ dài của ngày và đêm của điểm D và D’ ở vix tuyến 66 độ 33’ Bắc và Nam của hai nửa bán cầu sẽ khác nhau về độ dài ngày và đêm. Từ hình ta có thể dễ dàng nhận thấy điểm D ở nửa bán cầu Bắc sẽ diễn ra hiện tượng ngày dài và không có dêm bởi trái đất nghiêng về hướng này tại thời điểm ngày 22/6 nửa bán cầu Bắc sẽ hứng ánh sáng trực tiếp nên tại đây không có hiện tượng đêm.
  • và ngược lại tại điểm D’ không có ngày bởi lúc này trái đất không có chiếu sáng ở bán cầu Nam. Vào ngày 22/12 thì sơ đồ hiện rõ cho chúng ta thấy là tại điểm D trên nửa bán cầu Bắc lúc này là đêm hoàn toàn suốt 24h và điểm D’ tại nửa bán cầu Nam là ngày suốt 24h.

Xem thêm: Địa lý 6: Dựa hình 24 phân tích hiện tượng ngày và đêm dài ngắn khác nhau ở ngày 22/6 và 22/12