Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 9 SGK trang 29 địa lí 6: Dựa vào hình 25 hãy cho biết sự khác nhau về độ dài của ngày đêm của các địa điểm A, B ở nửa cầu Bắc và các địa điểm tương ứng A’, B’ ở nửa cầu Nam vào các ngày 22/6 và 22/12, độ dài của ngày, đêm trong ngày 22/6 và 22/12 ở địa điểm C nằm trên đường xích đạo?
Trong cuộc sống trong dân gian chúng ta luôn tuyên truyền một câu ca dao về ngày và đêm trêm trái đất như: Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối. Câu ca dao trên chứa ẩn một nội dung về hiện tượng gày và đem trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Để hiểu thêm về sự thay đổi ngày và đêm trên trái đất của chúng ta các bạn hãy cúng Vforum đi tìm hiểu và trả lời câu hỏi 3 bài 9 SGK trang 29 địa lí 6: Dựa vào hình 25 hãy cho biết sự khác nhau về độ dài của ngày đêm của các địa điểm A, B ở nửa cầu Bắc và các địa điểm tương ứng A’, B’ ở nửa cầu Nam vào các ngày 22/6 và 22/12, độ dài của ngày, đêm trong ngày 22/6 và 22/12 ở địa điểm C nằm trên đường xích đạo?

Câu hỏi 3 bài 9 SGK trang 29 địa lí 6
Trả lời:

Địa lý 6: Dựa hình 25 cho biết sự khác nhau độ dài của ngày đêm các điểm A, B Bài 9 SGK trang 29

Dựa vào hình 25 ta có thể thấy:
  • Dễ dàng thấy được tại thời điểm ngày 22/6 điểm A, B của nửa bán cầu Bắc có ngày dài hơn đêm và ngược lại điểm A’,B’ của nửa bán cầu Nam thì có đêm dài hơn ngày. Vào ngày 22/12 thì các điểm A,B của nửa bán cầu Bắc có ngày ngắn hơn đêm và ngược lại điểm A’, B’ ở nửa bán cầu Nam có ngày dài hơn đêm.
  • Hiện tượng ngày dài đêm ngán khác nhau giữa các ngày này bởi vì ngày 22/6 là ngày vào mùa hạ, mùa hạ thì thời gian chiếu sáng và lượng ánh sáng chiếu xuống trái đất rất là lớn nên những ngày này trời sẽ nắng dai hơn nên ngày sẽ kéo dài hơn,còn ngày 22/12 thì đây là những ngày mùa đông nên mưa nhiều hơn là nắng vì thế đêm sẽ dài hơn ngày.
  • Từ hình 25 ta cũng dễ dàng thấy được sự dài hơn về ngày của những ngày hạ chí nhờ vào điểm C trên đường xích đạo và điểm C trên đường xích đạo của những ngày đông chí thì thể hiện đêm dài hơn ngày.

Xem thêm: Địa lý 6: Vào ngày 22/6 và 22/12 độ dài ngày đêm ở hai nửa cầu sẽ như thế nào Bài 9 SGK trang 29