Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 10 SGK trang 33 địa lí 6: Hãy trình bày đặc diểm của lớp vỏ trái đất và nói rõ vai trò của nó trong đời sống và hoạt động của con người?
Trái đất là nơi chúng ta sinh ra và sống, sinh hoạt tất cả sự sống của nhân loại đều được duy trì bởi trái đất và sự quay quanh trục của trái đất. Chúng ta luôn biết rằng trái đất là khoảng không gian rộng lớn là nơi chứa đựng tất cả mọi thứ trên thế giới. TRừ những kiến thức đã được học trên lớp về trái đất các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 5 bài 10 SGK trang 33 địa lí 6 sau đây để củng cố thêm kiến thức đã học trên lớp: Hãy trình bày đặc diểm của lớp vỏ trái đất và nói rõ vai trò của nó trong đời sống và hoạt động của con người?

Câu hỏi 5 bài 10 SGK trang 33 địa lí 6
Trả lời:

Đặc điểm của lớp vỏ trái đất như sau:
  • Trái đất của chúng ta bao la rộng lớn, chúng ta đang sống trên bề mặt của trái đất, trái đất chức đựng biết bao nhiêu là sự sống của con người.
  • Có chức năng chứa đựng cả thế giới, trái đất quay trong hệ mặt trời giúp sự sống được duy trì mãi mãi. Vỏ trái đất là nơi chứa đựng sự sống của con người và tự nhiên. Trong trái đất có chứa biết bao nhiêu là tài nguyên quý giá phục vụ cho nhu cầu của con người.
  • Trái đất sẽ nóng lên nếu như không có độ che phủ từ lớp vỏ của trái đất. Lớp vỏ trái đất giúp cho các hoạt động sản xuất của con người trong nông nghiệp và tất cả các lĩnh vực khác được diễn ra bình thường cung cấp cho toàn thể nhân loại.

Xem thêm: Địa lý 6: Vì sao đường biểu hiện trục Trái Đất và đường phân chia sáng tối không trùng nhau Bài 9 SGK