Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 10 SGK trang 33 địa lí 6: Cấu tạo bên trong của trái đất có bao nhiêu lớp và nêu đặc điểm của các lớp đó?
Trái đất là một khối thống nhất từ trong ra ngoài, chúng ta luôn nhìn thấy được một lớp mỏng trên bề mặt của trái đất chứ không thể nào thấy được bên trong trái đất như thế nào. Từ những việc tìm hiểu và nghiên cứu khoa học của các nhà địa lí con người chúng ta cũng dần biết đến bên trong của trái đất chứa những gì nhờ vào sách báo và hình ảnh trên sách vở. Mỗi lớp trên trái đất có những tính chất và đặc điểm vô cùng khác nhau. Để giúp các cem biết được cấu tạo và hình thể của các lớp trong trái đất giáo viên có hỏi các em câu hỏi 4 bài 10 SGK trang 33 địa lí 6 sau đây: Cấu tạo bên trong của trái đất có bao nhiêu lớp và nêu đặc điểm của các lớp đó? Dưới đây là bài viết của VFORUM mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi 4 bài 10 SGK trang 33 địa lí 6
Trả lời:

Cấu tạo bên trong của trái đất bao gồm:
  • Theo những quan sát đã họ trên lớp chúng ta có thể biết rằng trái đất gồm có 3 lớp chính cấu tạo nên. Đi từ ngoài vào trong trái đất được cấu tạo như sau: lớp vỏ trái đất, lớp trung gian và lớp trong cùng là lớp lõi.
  • Đầu tiên là lớp vỏ trái đất, đây là lớp ngoài cùng của trái đất tại đây các lớp đất đá được cấu tạo và hình thành nên một lớp mà ở đó có sự sống của con người và tất cả các vi sinh vật và động vật khác của trái đất. Đây là lớp chỉ có độ sâu rất mỏng bởi đây là lớp ngoài cùng của trái đất.
  • Tiếp theo là lớp trung gian , đây là lớp nằm ở giữa của cấu tạo trái đất. Lớp này có kích thước cũng tương đối dày bởi nó là lớp trung tâm cảu trái đất. Ở khu vực này chủ yếu là lớp đất dẻo để kết nối hai lớp còn lại với nhau. Ở lớp này chủ yếu là đất cát dẻo nên độ dính giữa các lớp trong trái đất mới được thể hiện một cách bền chặc.
  • Tiếp đến là lớp lõi, đây là lớp quan trọng hình thành nên trái đát của chúng ta. Đây là lớp có kích thước lớn, tại lớp này đất chủ yêu là ở dạng lỏng và phía bên ngoài của đó thì là dạng rắn. Lớp này có độ cứng là tương đối.

Xem thêm: Địa lý 6: Trình bày đặc điểm lớp vỏ trái đất và vai trò của nó trong đời sống con người Bài 10 SGK