Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 10 SGK trang 33 địa lí 6: Dựa vào hình 27 hãy nêu số lượng các địa mảng chính của lớp vỏ trái đất đó chính là những mảng nào?
Thế giới của chúng ta đang sống rất rộng lớn. Có rất nhiều điều kì lạ xảy ra xung quanh của chúng ta. Chúng ta đang sống và chỉ là một thành viên nhỏ bé trong lớp vỏ của trái đất. Trái đất được cấu ghép từ nhiều mảng khác nhau để tạo thành một khối thống nhất mà ở đó có sự sống. Các em được nghe nói các mảnh ghép vậy đó là các mảnh ghép như thế nào hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 10 SGK trang 33 địa lí 6: Dựa vào hình 27 hãy nêu số lượng các địa mảng chính của lớp vỏ trái đất đó chính là những mảng nào?

Câu hỏi 2 bài 10 SGK trang 33 địa lí 6
Trả lời:

Tổng số các mảng chính của lớp vỏ trái đất đó chính là:
  • Dựa vào việc quan sát hình 27 chúng ta có thể thấy lớp vỏ trái đất của chúng ta được cấu tạo bởi các mảng lục địa và đại dương được sắp xếp liền kề với nhau để tạo nên một lớp vỏ của trái đất. Lớp vỏ của tái đất gồm có 7 mảng được kết nối với nhau tạo thành, các mảng đó gồm đất và nước.
  • Bảy mảng đó là các mảng lớn nhất trong trái đất nó được hợp nhất bởi các mảng nhỏ khác tạo thành. Bảy mảng chính của lớp vỏ trái đất bao gồm: mảng Nam Cực, mảng Nam Mĩ, mảng Bắc Mĩ, mảng Phi, mảng Ấn Độ, mảng Âu-Á, mảng Thái Bình Dương.

Xem thêm: Địa lý 6: Hình 27 chỉ ra những chỗ tiếp xúc của các địa mảng Bài 10 SGK trang 33