Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 11 SGK trang 34 địa lí 6: Quan sát hình 28 và hãy cho biết tỉ lệ diện tích của lục địa và diện tích của đại dương ở khu vực nửa bán cầu Bắc và nửa bán cầu Nam?
Trái đất tròn nhưng đâu phải cái gì cũng đồng đều, trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta vẫn vậy, cuộc sống luôn có sự kết hợp từ những điều tốt và những cái xấu thì mới tạo ra cuộc sống được. Trái đất cũng giống thế nếu như trên trái đất chỉ toàn là đất mà không có nước thì sẽ không có sự sống của chúng ta ngày nay. Và nếu như có nước không cũng vậy đều không thể tạo nên sự sống của nhân loại. Dể giúp các em hiểu hết được mật độ của đất và nước trên trái đất các em hãy trả lời câu hỏi 1 bài 11 SGK trang 34 địa lí 6: Quan sát hình 28 và hãy cho biết tỉ lệ diện tích của lục địa và diện tích của đại dương ở khu vực nửa bán cầu Bắc và nửa bán cầu Nam? Dưới đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 11 SGK trang 34 địa lí 6

Câu hỏi 1 bài 11 SGK trang 34 địa lí 6
Trả lời:

Dựa vào hình 28 chúng ta có thể biết được tỉ lệ diện tích của nước và đất như sau:
  • Tại khu vực ở nửa bán cầu Bắc nhìn trên hình chúng ta có thể thấy các mảng màu vàng tượng trưng cho đất chỉ chiếm khoảng 39,4% trong khi đó tỉ lệ nước chiếm tới 60,6% ta thấy được sự nhiều hơn của các mảng nước trên khu vực này. Nước tại khu vực này tương đối là nhiều tuy nhiên diện tích lục địa của khu vực này cũng không nhỏ lắm.
  • Tại khu vực nửa bán cầu Nam thì ta thấy tỉ lệ nước tại khu vực này chiếm hầu hết tỉ lệ của khu vực chiếm tới 81% của khu vực trong khi diện tích đất chỉ chiếm khoảng 19%. So với khu vực nửa bán cầu Bắc thì khu vực này hầu hết là nước. Đó là các đại dương lớn và một ít châu lục có diện tích nhỏ.

Xem thêm: Địa lý 6: Trái Đất có những lục địa nào? Diện tích lục địa lớn nhất, nhỏ nhất Bài 11 SGK trang 35