Sửa lỗi Installation Failed Error / Autocad installation complete not installed AutoCAD 2010 2012 2016, lỗi không thể cài đặt được phần mềm AutoCAD

Trong quá trình cài đặt bộ phần mềm AutoCAD, bạn có thể mắc phải lỗi này: Installation Failed Error hoặc Autocad installation complete not installed. Thông báo lỗi này dẫn đến việc setup không hoàn thành, mặc dù bạn có chạy thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn như vậy.

Chạy file setup.exe như bình thường, bộ cài đặt trông đầy đủ và khá ngon lành

Sửa lỗi Installation Failed Error / Autocad installation complete not installed AutoCAD 2010 2012 2016
Sửa lỗi Installation Failed Error / Autocad installation complete not installed AutoCAD 2010 2012 2016
Sửa lỗi Installation Failed Error / Autocad installation complete not installed AutoCAD 2010 2012 2016
Sửa lỗi Installation Failed Error / Autocad installation complete not installed AutoCAD 2010 2012 2016


Thông báo lỗi đã hiện ra, và bạn không còn cách nào khác là nhấn Finish để tắt nó đi.


Sửa lỗi Installation Failed Error / Autocad installation complete not installed AutoCAD 2010 2012 2016

Cách xử lý được đưa ra đó là gỡ cài đặt trình DotNET 4.5 đã cài đặt trên máy tính của bạn. Vào Control Panel, chọn Uninstall a program


Sửa lỗi Installation Failed Error / Autocad installation complete not installed AutoCAD 2010 2012 2016

Tick vào .NET 4.5, chọn Uninstall/Change


Sửa lỗi Installation Failed Error / Autocad installation complete not installed AutoCAD 2010 2012 2016


Chọn Remove, nhấn Next

Sửa lỗi Installation Failed Error / Autocad installation complete not installed AutoCAD 2010 2012 2016


Sau khi gỡ xong .NET, chạy setup AutoCAD như bình thường. Trong khi chạy setup AutoCAD sẽ tự động cài đặt .NET 4.5 1 cách phù hợp và mới mẻ hơn.


Sửa lỗi Installation Failed Error / Autocad installation complete not installed AutoCAD 2010 2012 2016

Quá trình cài đặt hoàn thành mà không gặp bất kì trở ngại nào cả


Sửa lỗi Installation Failed Error / Autocad installation complete not installed AutoCAD 2010 2012 2016


Nếu có gì khúc mắc, bạn hãy comment lại vào bài viết này, mình sẽ support thêm nhé. Chúc thành công!