Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 13 SGK trang 42 địa lí 6: Quan sát hình 34 và cho biết cách tính độ cao tuyệt đối của núi (3) khác với cách tính độ cao tương đối của (1) và (2) của núi như thế nào?
Trên thế giới của chúng ta có rất nhiều núi đồi, chúng chiếm một số lượng tương đối lớn trên mặt đất của thế giới. Núi là nơi chứa đựng các loài động thực vật của thiên nhiên, nó có một hình dạng nhô lên trên so với mặt của trái đất. Núi thường có núi cao và núi thấp, độ cao của chúng luôn khác nhau. Chúng khác nhau từ hình dạng cho đến độ cao. Núi cao như vậy làm sao có thể biết được độ cao của nó chúng ta hãy cùng Vforum đi tìm hiểu và trả lời câu hỏi 1 bài 13 SGK trang 42 địa lí 6: Quan sát hình 34 và cho biết cách tính độ cao tuyệt đối của núi (3) khác với cách tính độ cao tương đối của (1) và (2) của núi như thế nào?

Câu hỏi 1 bài 13 SGK trang 42 địa lí 6
Trả lời:

Địa lý 6: Hình 34 cho biết cách tính độ cao tuyệt đối và độ cao tương đối của các núi Bài 13 SGK trang 42

Cách tính độ cao tuyệt đối của núi 3 khác với cách tính độ cao tương đối của núi 1 và 2 là:
Nhìn trên hình 34 chúng ta có thể thấy để tính độ cao của núi ta có thể tính bằng hai cách đó là tính độ cao tương đối và tính độ cao tuyệt đối.
  • Tính độ cao tương đối là cách tính mà chúng ta chỉ tính số m mà từ chân núi lên đến đỉnh núi trức là độ cao mà mắt thường có thể thấy được.
  • Tính độ cao tuyệt đối có nghĩa là tính độ cao từ mực nước biển lên đến đỉnh núi, độ cao tuyệt đối là độ cao từ mực nước biển lên đỉnh núi nên chúng ta cần phải tính chính xác.
  • Trong cuộc sống hằng ngày tường thì người ta tính theo độ cao tuyệt đối vì nó chính xác hơn độ cao tương đối, bởi vì mực nước biển không thay đổi còn độ cao của chan núi có thể bị thay đổi bởi các lớp đất đá hay môi trường thiên nhiên.

Xem thêm: Địa lý 6: Hình 35 cho biết núi, sườn núi và thung lũng của núi già và núi trẻ khác nhau thế nào Bài 13